B K R O Barn

för utsatta barn och ungdomar

Vem ser dom osynliga barnen?

Dom finns överallt, i skolan, på dagis, inom idrotten och i många andra sammanhang. För det tränade ögat, är det inte svårt att upptäcka dessa barn och ungdomar. Men för det vanliga ögat, så är det betydligt svårare. Det är dessa barn som börjar med att avskärma sig eller lika väl avskärmas från sin omgivning. Barnen som inte tar någon plats och som vill vara så osynliga som möjligt. 

Barnen kan vara mobbade och måltavlor för andra barn men även vuxna. Barnen kan vara barn som bär på traumatiska, smärtsamma upplevelser och som stannat i smärtan som utlöste traumat. Barnen kan vara barn i missbrukarfamiljer, i våldsamma familjer och som ofta bär på ett stort ansvar för sin familj.

Det är kanske vår viktigaste uppgift som vuxna, att urskilja dessa barn och att se de olika signalerna.

I en artikelserie som vi skall publicera med start 21januari kommer vi att se närmare på de osynliga barnen.

 

// B K R O Barn

 

                                         /imag0547.jpg

20 Jan 2018


Design By Pixelunion