Blogg

RSS

En krönika om det oförsvarbara våldet

17 apr 2022

                            /0e4307cc-29d1-45a5-a4b3-6c997d3c6e80.jpg

Vi har i en längre artikelserie analyserat gängkriminalitetens konsekvenser på det svenska samhället. Orsakerna men också konsekvenserna som detta har både kortsiktigt men framförallt långsiktigt. Orsakerna är bland annat en kapitalt misslyckad integrationspolitik, där människor i vårt samhälle inte får likvärdiga chanser.

Missnöjet och hopplösheten är stor hos de unga och gängkriminaliteten är en snabbare väg till framgång och framförallt pengar. Där lojaliteten i gruppen är lika med överlevnad. Där denna tystnadskultur, gör polisarbetet  näst intill omöjligt.

Konsekvenserna blir vi och dom. Rädslan och fördomarna byggs på, och vårt mångkulturella samhälle hotas i grunden. Detta kommer med all sannolihet att bli den största utmaningen Sverige stått inför, sedan andra världskriget. Vi har ett ödesval och fel majoritet innebär katastrofala konsekvenser för vårt mångkulturella samhälle.

När så de våldsamma upploppen startade på skärtorsdagen i Linköping, vidare till Norrköping och flera andra städer i Sverige under påskhelgen, så har det resulterat i att vårt samhälle blir än mer hotat. Orsaken till de startade upploppen var en dansk högerextrem politiker, Rasmus Paludan, vars ambition var att resa genom Sverige för att bränna Koranen. Hans hela syfte var faktiskt provokation och massans reaktion. Tyvärr gick allt enligt hans planer, reaktionerna var omedelbara. Och dessa var våldsamma och fasansfulla. För det är aldrignågonsin försvarbart att använda våld.

Detta är också den heliga månaden Ramadan, där frid och fred är det viktigaste budskapet. Paludans provokationer förtjänade inte mer än en axelryckning. Hans teorier och hans främlingsfientlighet delas av få, och han är obetydlig i politiska sammanhang. Men upploppen som följde honom i spåren, ger honom makt. För detta är det kaos som han eftersträvade att skapa.

Det är också viktigt i detta sammanhang, att komma ihåg, att islam är en fredfull religion! Och att använda religionen som en förevändning till att använda detta massiva våld är helt felaktigt. För människorna i upploppet lyckades med det omöjliga, att bli sämre människor än den Paludan själv är. Bristen på respekten för polisen och rättssamhället är helt borta. Framförallt blottades hatet och det faktumet att hela vårt samhälle håller på att krackulera. 

Stenar kastades, bilar antändes, poliser angreps och bilder och videor på sociala medier  cirkulerar, som visar hur flera av ungdomarna står på polisbilarna och skriker hatiska ord. Våldet och hatet var för stort, och detta kommer att få långtgående konsekvenser är jag rädd för. 

Detta är en förnedrande bild av Sverige som har förlorat kontrollen! Allt detta spelar de starka högerpopulistiska krafterna i händerna, inte minst alliansen som verkar för ett regimskifte. Statsminister Magdalena  Andersson har ett tufft läge, hon måste ena folket så att främlingsfientligheten inte får en grund att stå på. Hon måste vidare besegra även gängkriminaliteten. Segregationen måste bekämpas, för läget är skarpt nu. Straxt innan påsk visade nya opinionssiffror att SD backade , men dessa upplopp kommer med all sannolikhet att ge dem vind i seglen igen. Vi måste våga ta en samhälls debatt nu, innan det blir försent!

B K R O Kraft Force

/ Annah Ally Boudine

   2022-04-17

 

Reflektioner av ungdomar om gängkriminalitet.

21 mar 2022

                               /black-and-white-roses-1.jpg

Kriminaliteten uppstår på grund av de olika skillnaderna i samhället. Främst mellan rika och fattiga och där staten prioriterar bort dom drabbade områdena, och istället väljer att utveckla de lugna områdena till ännu tryggare områden. Och det skapar kaos i de andra utsatta områdena där kriminaliteten inte får ett slut.

Människor man umgås med och ens förebilder, har en väldigt stark inverkan på hela ens framtid och mest av allt hur man blir som person. Därför är det viktigt att man även som förälder ser till att ens barn är runt är runt omkring bra människor med bra förutsättningar och med mål i livet. Citatet "säg mig vem du umgås med och jag skall säga vem du är" stämmer.

I utsatta områden är vapen och droger något som glorifieras av de gängkriminella och det speglas till de yngre barnen i området. Pengar, droger och vapen är makt i ett sådant samhälle, alla krigar för att vara bäst, om det finns någon som har mer makt än vad man själv har, då ser man till att den personen försvinner från marknaden, dvs skjutning, mord.

I utsatta områden är det ganska ofta som barn ser skillnader mellan de som har pengar och mindre pengar . Vilka som bor på finare områden och som har råd med vad de vill. Man vill bli som dem, men oftast har barnen invandrarbakgrund och där föräldrarna inte ens kan svenska eller är integrerade.

Men man kan inte komma in i samhället, om int samhället inte släpper in en och accepterar en i samhället. Då blir det stora skillnader i samhället. Och barn som upplever det försöker att ändra på det genom att tjäna pengar på egen hand. Oftast börjar de driva en försäljning av droger med sina vänner, som också är i samma situation. Oftast börjar de själva att ta droger och fastnar i en ond cirkel.

När man testar droger blir man beroende, tex om du testar att röka några gånger, så börjar du röka allt oftare . Och sedan blir det lättare att röka sådant som är olagligt, och efter det är stegen väldigt små.

Resultatet av det blir att man struntar i skolan och fokuserar allt mer på kriminella aktiviteter. Man kan hoppa av skolan, eller komma på behandlingshem eller ungdomsvårdsanstalt. Sedan kommer man ut och den framtiden som finns och dom lättaste pengarna, är tyvärr kriminaliteten. 

 

Gängkriminaliteten, del 5

21 mar 2022

                                   /be-confident-kd-murray-accountability-coach.jpg

B K R O Barn har samtalat med några ungdomar  och vi ställde dem några frågor som dom fick besvara. Det var undomar från en stad med hög gängkriminalitet med många skjutningar och det var från en större stad där man framgångsrikt lyckats bekämpa gängkriminaliteten.

Frågorna som vi ställde var följande:

1 )

Känner ni någon som är gängkriminell?

2 )

Finns det många i er bostadsområde som är kriminella eller som använder droger?

3 )

Finns det eller har det funnits gängkriminella i er skola?

4 ) 

Är ni rädda för dem som tillhör kriminella gäng?

5 )

Känner ni kompisar som mår dåligt? Har ni mått dåligt?

6 )

Har ni blivit erbjudna droger? Var i så fall?

7 )

Har ni kompisar eller klasskamrater som använder droger?

8 )

Hur ser ni på gängkriminella? Och vad har dom för rykte?

 

Svaren varierade , men då flera av  ungdomarna bor i ett segregerat område med hög kriminalitet och gängkriminalitet, så var svaret inte överaskande att man kände till flera gängkriminella i bostadsområdet. Men att man inte hade direkta kontakter med någon gängkriminell. I staden med mindre gängkriminalitet, var det överaskande svaret att man kände till flera gängkriminella.

Det har funnits elever med kopplingar till gängkriminalitet på allas skola, men man vet inte nu. Ungdomarna är heller inte rädda för de kriminella gängen.

Flertalet av de utfrågade kände andra unga som mådde dåligt och någon mådde själv också dåligt.

Inte helt oväntat, hade flera blivit erbjudna droger, men inte alla. En hade blivit erbjuden av äldre killar i skolan. En annan hade blivit tillfrågad på stan och en tredje på en fest.

Man kände också till fler som använde droger. Det var flera på skolorna som använde droger.

En del av ungdomarna tyckte det var häftigt med gängen, att många var imponerade av deras livsstil och deras pengar. Ungdomarna från de segregerade området, var mindre imponerade.

 

Sammanfattningsvis kan man säga att gänkriminaliteten verkar vara väldigt utbredd i vårt land och att det är flera faktorer, som verkar som grogrund för de olika nätverken.  Men den allra viktigaste orsaken är segregationen som är utbredd över hela Sverige. Man växer upp i ett orättvist samhälle , där människor inte ges lika förutsättningar. En del ungdomar vi har talat med, säger att dom blir dömda i förväg. Man ges inte rätten till lika förutsättnigar, och då talar vi kanske mest om boendesegregationen liksom skolsegragationen. 

Rätten till ett likvärdigt liv finns inte, och detta beror på den misslyckade integrationspoliken. Våra intentioner må ha varit väldigt goda, men segregationen är ett faktum som skapar stora problem i samhället. Utanförskapet och ilskan är en stor anledning till en mörkare väg.

- Nu försvarar vi inte på något sätt de gängkriminella och deras ageranden. Men vi ser en orsak och vi försår en viktig anledning i utanförskapet. Men det handlar också om deras behov av pengar, som gör att dom tappar all heder och moral. Och där jakten efter pengar men också hämnd, gör att man skjuter ihjäl varandra ursinningslöst. Och där det är de unga som rekryteras som bödlar. Det är en skrämmande känsla, när det är unga tonåringar som utan att blinka, kan skjuta ihjäl en annan människa, för en liten summa pengar som lika snabbt försvinner. 

Magdalena Andersson, sa i sitt tal när hon valdes till statsminister, att hon skulle vända på varje sten, för att komma till rätta med gängkriminaliteten. Än så länge märks inte detta, även om vi hoppas att hon kommer att lyckas. 

Det krävs gigantiska förändringar och det krävs också en förändrad inställning hos unga när det gäller gängkriminaliteten. Vi har en lång väg att gå, men allt är möjligt med ökad medvetenhet.

B K R O Barn

B K R O Kraft Force

Vi glömmer aldrig

28 jan 2022

                             /simple-beauty.jpg

 

Till minne av förintelsen, så ärar vi offren och överlevarna i en av de mörkaste perioderna i vår historia. Men det är inte tillräckligt att inte glömma. Mänskligheten måste vinna över det onda och vi måste varje dag lära oss att bekämpa hat i alla former.

Vi kommer aldrig någonsin att glömma.

B K R O Kraft Force

 

Tillbakablick på 2021 och förhoppningar inför 2022

31 dec 2021

                               /2022-new-years-prosperity_love_success-candle.jpg

Detta är årets sista dag, som är både vemod men också förväntningar och förhoppningar på det nya året.  Först och främst kan konstateras att 2021 också går till historien som pandemins år. Det började lovande med mass vaccinationer världen över, men covid-19 har förmågan att mutera mer än något annat virus. Under sommaren och hösten såg det hoppfullt ut, då dödstalen minskade drastiskt, och för många människor blev det också en återgång till vardagen. Men under november och december började uppgången på smittade men också antalet döda... Pandemin kommer med all sannolikhet att fortsätta även under nästkommande år. Men ju mer kunskap som vi förvärvar beträffande viruset, ju större är sannolikheten att vi så småningom kommer att kunna att plana ut pandemin.

Men pandemin har påverkat många människor illa och livet har blivit allt osäkrare, i synnerhet för redan utsatta grupper. Den ekonomiska osäkerheten har gjort att många människor förlorat sina jobb, och med detta infinner sig en större osäkerhet i många familjer. Och osäkerhet och frustration kan ofta tyvärr leda till vanmakt, som i sin tur kan generera i våld och större osäkerhet.  Med andra ord, är det en grogrund för många mänskliga tragedier...

Under våren kom också samhällsdebatten för en stund att handla om just kvinnovåldet, där vi deltog flitigt i medierna. För det är verkligen hög tid att vi kräver våra rättigheter och att vi på många plan får till lagförändringar som gynnar brottsoffren , nämligen de utsatta kvinnorna och barnen. Vi hoppas naturligtvis på att en ökad medvetenhet också skapar långsiktigt ett rättssäkrare samhälle för alla utsatta människor i vårt land. 

Även våldet och gängkriminaliteten har kanske mer än något annat, dominerat vår samhällsdebatt. I denna debatt har vi också deltagit.  Hur är det möjligt att vårt land inte lyckas klara upp dessa avskyvärda brott? Hur är et möjligt att Sverige toppar listan över gängkriminalitet i Europa? Oftast är gärningsmännnen yngre killar, så kallade "springpojkar" som inte räds någonting och inte drar sig för att begå morden mitt på ljusa dagen och när många människor är ute. Frågan är också hur har detta kunnat hända? Vi har definitivt misslyckats med vår integrationspolitik, segregationen är allmänt utbredd från norr till söder. Kanske borde vi blivit allvarligt varnade när det gällde den stora tillströmmningen till IS, men inget politiskt parti agerade tillräckligt kraftigt för att bryta den negativa spiralen. För i sanningens namn, förjänar alla människor en chans, och denna chans har inte givits alla som kommit till vårt land. I segregerade områden ges inte samma livskvalitet som i övriga landet. Rätten till bra utbildning, rätten till bra vård och omsorg och rätten till en fritid, den finns inte för alla. Och att ständigt slå i underläge, väcker vanmakt men triggar också hatet. 

Nästa år har vi val, och det är ännu mer viktigt nu att ta möjligheten att delta i den demokratiska processen som valet är. Det är vår chans att påverka och det är vår chans att medverka till förändring. 

Nästa år borde komma med mera hopp om att vi kommer närmare ett slut av pandemin. För vi behöver verkligen hopp i en mörk tid som denna.

B K R O Kraft Force

Några ord om det politiska kaoset

24 nov 2021

                                   /74e6bc05-acf3-42a2-8e38-d9321269438e.jpg

Vi har visserligen sagt att vi är politiskt obundna, men detta är nog en sanning med modifikation. För B K R O Kraft Force stora prioriteringsfråga handlar om arbetet med utsatta människor i olika miljöer och i olika sammanhang, just för att utsatthet kan drabba alla. Vi har alltid känt att en rödgrön regering gynnarr vårt arbete mer, än en konservativ konstellation i form av moderater, kristdemokrater och slutligen sverigedemokraterna. Till nästa val med all säkerhet även liberalerna, om man nu kommer över spärren.

Dagens superonsdag blev verkligen en fars, först röstar riksdagen för den första kvinnliga statsministern och efter detta röstar man ja till det konservativa blockets budget.

Det är svårbegripligt hur centern och Annie Lööf, som sedan förra valperoden profilerat sig främst med  det aktiva ställningstagandet att inte samarbeta med det  högerpopulistiska sverigedemokraterna, sedan lägger ner rösterna i budgetomröstningen. Detta gör att centerpartiet går emot sitt eget ställningstagande och indirekt medverkar till att få en budget som är framförhandlad av ett högerextremistiskt parti. Miljöpartiet agerande var rent ideologiskt, för politik måste slutlgen handla om övertygelse och inte ändlösa kompromisser. För dem fanns inget alternativ, då man inte kunde sitta i en regering med en blåbrun budget.

Vi går en mycket orolig tid till mötes, och skulle ännu en gång socialdemokraterna få regeringsuppdraget, känns det också en smula märkligt att göra detta med de konservativa blockets budget. Vi ser också med stor oro fram emot ett regimskifte, då just deras politik inte kommer att gagna de mest utsatta i vårt samhälle.

Besvikelse över detta politiska kaos är en underdrift!

Det meningslösa våldet och dödandet. Gängkriminaliteten, del 4.

24 okt 2021

                               /8e3ceae6-ff52-4385-b6db-f7d58d5d3532.jpg

Natten till fredagen mördades en av de största svenska artisterna inom rap musiken i Sverige. Det var en ung kille , bara nitton år gammal. Han borde haft hela livet framför sig. Skjuten och avrättad och med all sannolikhet är mordet kopplat till gängkriminaliteten. Detta meningslösa dödande, där liv inte har något som helst värde. Oftast är också mördarna mycket unga och hänsynslösa mördare. 

Mordet är det senaste dådet i en våldsvåg som faktiskt svept över Sverige i flera år. Antalet skjutningar har passerat 270 bara hittills i år och där 40 människor har offrats i det meningslösa våldet. Och det är ett gigantiskt misslyckande att samhället inte lyckas komma till rätta med gängkriminaliteten och även glorifieringen av den. Och i värsta fall, kommer mordet på den kända unga artisten, bli en vattendelare i vårt land.

Bakom varje offer finns en människa som hade ett liv, en familj och vänner och förlusten är så mycket större än statistiken visar. Detta skapar tveklöst ringar på vattnet.

Våldsspiralen måste få ett slut och samhället måste även erkänna sin del av ansvaret. Men man kan heller inte beskylla samhället för allt. För i slutändan handlar allt bara om att vi som individer väljer själva vilken väg vi skall gå i livet. 

Våld är alltid fel, oavsett om du kommer från ett liv som utsatt eller som priveligerad. Ingenting ger dig rätt att döda och beröva en människa sitt liv.

B K R O Kraft Force

- B K R O Barn

Gängkriminaliteten och dess orsaker, del 3

17 okt 2021

                              /brassai-1899-1984-1936-montmartre-paris.jpg

 

                             

                              Klasskillnader, inte gangsterrap, avgör vår framtid

Borgerligheten lanserar låtsasförslag mot kriminalitet eftersom de vägrar erkänna att vi lever i ett klassamhälle, skriver Arbetets ledarskribent.

 

Unga män från arbetarklassen löper sju gånger större risk att lagföras för brott än unga män från överklassen.

Men jämför man dem som är födda i Sverige med dem som är födda utomlands är skillnaden väsentligt mindre.

Siffrorna kommer från tankesmedjan Katalys 752 sidor långa tegelsten om det svenska klassamhället, ”Klass i Sverige”, som är skriven av ett 40-tal forskare och utredare.

Kriminalitet är en klassfråga. Men trots att utlandsfödda svenskar är överrepresenterade inom arbetarklassen förväxlas ändå klassproblematiken med etnicitet.

Det är inte så konstigt. För det är svårare att förklara problemen med 752 sidor klassforskning än att se det mörka håret på dem som gör skit och dra slutsatsen att problemet sitter i hårfärgen.

Den förklaringen kräver bara att man säger ett ord.

Ett faktum som den konservativa högern med Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna i spetsen tagit fasta på när de envisas med att sätta ett likhetstecken mellan kriminalitet och invandring.

Även liberaler letar med lupp efter en annan förklaring än klass.

I Sveriges största morgontidning, liberala Dagens Nyheter, har man bland annat propagerat för att ”enkla jobb”, läs sänkta löner, skulle vara ett effektivt sätt att motverka gängkriminalitet.

Ett mer färskt exempel på en låtsaslösning är Robert Hannah, integrationspolitisk talesperson för Liberalerna, som tycker att Spotify borde rensa bort den kriminellt belastade rapparen Yasin från sina rekommenderade spellistor. 

Gangsterrap pumpas ut från tonårsrum i både Rinkeby och Djursholm. Men brottsstatistiken bland de unga invånarna ser helt olika ut, trots att det bara skiljer en 20 minuters bilfärd mellan de två områdena i Stockholm. 

Skillnaderna i utbildning och ekonomi kan inte heller vara större.

I Sverige är det postnumret som bäst förutser vilken kvalitet på undervisningen ett barn kommer att få enligt OECD.

De med lägst inkomst i Sverige tjänar bara 6,7 procent av vad den rikaste procenten tjänar visar siffror från SCB och enligt Skolverket kan en fjärdedel av ett barns betyg härledas till föräldrarnas inkomst och utbildning.

Är du en arbetarklassunge från Rinkeby, eller för den delen ett barn ur arbetarklass var som helst i Sverige, är du därmed dömd till en mycket sämre start i livet än din kamrat från Djursholm av den enkla anledningen att du råkade födas in i fel familj.

Borgerligheten älskar att prata om meritokrati. Det vill säga att alla barn har lika möjligheter, oavsett socioekonomisk bakgrund.

Men faktum kvarstår: ekonomisk ojämlikhet och meritokrati är en ekvation som inte går ihop.

Att tackla orsaker och inte bara konsekvenser är en bra utgångspunkt om man vill bekämpa kriminalitet på riktigt. Något som otaliga socialarbetare, kriminologer samt den nuvarande rikspolischefen pekat på hela tiden.

Men i en samtid där klassanalysen vittrat sönder är det inte många som vill lyssna.

Vi får hoppas att Katalys nya bok är startskottet på en bred diskussion om klassfrågor i Sverige. Så vi besparas låtsasförslag på riktiga problem.

I Djursholm blir man inte kriminell av gangsterrap. Inte i Rinkeby heller för den delen.

Men som borgerlig politiker eller ledarskribent är det säkert skönt att skylla ifrån sig när man vägrar att erkänna att vi lever i ett klassamhälle.

Gängkriminaliteten, del 2

3 okt 2021

                            /8e3ceae6-ff52-4385-b6db-f7d58d5d3532.jpg

                                 Fragment ur verkligheten

En varm vårkväll i maj 2021, klockan var runt 19 på kvällen, sköts en ung man till döds. Hans vuxna liv hade precis börjat, han sysslade med musik och han rappade och karriären hade tagit fart. Hans föräldrar och syskon var så stolta över honom. Men sedan hade han också sitt gäng...

Denna varma vårkväll hade han ärende till affären, några hundra meter från affären , hinner en cyklist upp honom och hans kompisar... Han avrättas på platsen, iskallt och skoningslöst...

Hans far gick till mordplatsen varje dag, han stannade där hela dagarna. Fadern sörjde, hans fru och hans syskon sörjde och sörjer fortfarande. För hur kan man någonsin acceptera att ens barn rycks bort i meningslöst våld och hat? 

Hela stadsdelen sörjde sin vän och för hans gäng, var det startskottet till att hämnas sin "bror".

En tidig kväll i början av augusti, förföljer en person på cykel 4 unga killar som kommer från centrum. Två av dem lyckas fly från platsen och sedan skjuter cyklisten de andra två killarna. Det var bara några hundra meter från mordplatsen av deras vän, som mördats ett par månader tidigare. Killarna var 15 och 16 år gamla. Den yngsta som skulle börja i nian några veckor senare, avled redan nästa dag. Den andra killen överlevde.

Ungefär en månad senare, i en annan stadsdel tvärsöver staden, så sitter en man vid lunchtid på en restaurang och äter med några andra. Han skjuts till döds genom fönstret. Två män ses lämna platsen.

Detta är fragment tagna ur verkligheten och från en större svensk stad! Vårt djupa deltagande i sorgen till offrens familjer.

B K R O Kraft Force 

 

 

 

 

Segregationens roll i gängkriminaliteten. Del 1

25 sep 2021

 

                                          /mangfald-3.jpg

Sociala och ekonomiska skillnader förklarar bäst vår segragation.  Stora variationer av inkomster bidrar alltid till att segregationen ökar. Samtidigt som vi allmänt har fått allt högre löner,så har samtidigt de socioekonomiska skillnaderna och klyftorna i Sverige vuxit och därmed också segregationen. Man kan väldigt förenklat säga, att de rika har blivit rikare och de fattiga fattigare...

Segregation berör samtliga områden i samhället, och det är viktigt att ta hänsyn till det när man pratar om orsakerna bakom segregation. Segregationen förekommer till exempel inom utbildning, boende, hälsan och arbetsmarknaden. De olika områdena hänger nära samman och påverkar varandra – boendet påverkar skolvalen som  också påverkar rätten till vår hälsa samt även våra chanser på arbetsmarknaden. påverkar segregationen på arbetsmarknaden och tvärtom.  Resultatet är dåliga boendemiljöer, segregerade skolor och inte likvärdig rätt till sin hälsa. För allt spelar in.

Alla påverkas av ett samhälle som är segregerat då ett sådant samhälle inte håller samman, vilket bland annat påverkar känslan av gemenskap, trygghet och tillit. Samtidigt får segregation mer negativa konsekvenser för exempelvis boende i områden med socioekonomiska utmaningar än för boende i andra områden.

Segregationen i samhället har konsekvenser på individnivå – den påverkar människors förutsättningar och livsvillkor och inte minst barns uppväxtvillkor.

Segregationen har mer negativa konsekvenser för människors rättigheter, förutsättningar och möjligheter om de bor i områden med socioekonomiska utmaningar eller går i skolor som ligger i sådana områden. Både den svenska och den internationella forskningen visar att boende i områden med socioekonomiska utmaningar får sämre livsmöjligheter sett till skolresultat, utbildningsnivå och möjligheter på arbetsmarknaden, liksom när det gäller hälsa och levnadsvanor. Segregation får också konsekvenser för det demokratiska deltagandet och risken att hamna i eller drabbas av kriminalitet.

Det kan bero på att omgivningen påverkar våra strategier och beteenden, att vi missgynnas om vi inte har resursmässigt starka kontaktnät men också på att människor som bor i vissa områden stigmatiseras och diskrimineras. Stigmatiseringen och diskrimineringen försvåras av att den socioekonomiska och etniska segregationen i hög grad sammanfaller.

Segregationen har konsekvenser för bostadsområdens utvecklingsmöjligheter.

I områden där många har hög utbildning och höga inkomster har invånarna ofta bättre förutsättningar att få sina rättigheter och behov tillgodosedda än invånarna i bostadsområden där det finns socioekonomiska utmaningar. Människors möjligheter att ställa krav på offentlig och kommersiell verksamhet i sitt bostadsområde samt på sina barns skolor och kvaliteten i barnens utbildning påverkas av utbildningsbakgrund, ekonomiska villkor och kontaktnät. Därigenom riskeras en negativ spiral där segregationen förstärker befintliga skillnader i levnadsvillkor i olika områden.

Segregationen påverkar hela samhället negativt.

I ett samhälle där människor känner gemenskap och tillhörighet och där de upplevda avstånden mellan olika grupper är små, har också bättre förutsättningar till social sammanhållning över olika gränser. För det handlar förenklat om att människor som känner att de ingår i en gemenskap, också har tillit till varandra och förtroende för samhällets institutioner.

Däremot ett samhälle som har koncentrationer av människor med likartade bakgrunder och lika förutsättningar och med detta samma problematik, så riskeras sammanhållningen. Det kan leda till misstänksamhet, känsla av otrygghet, bristande tillit och samhörighet och ett ökat ”vi och dom”-tänkande. Det är också grogrunden för kriminalit.

 

B K R O  Kraft Force

Gängkriminaliteten och dess konsekvenser

21 sep 2021

         

Segregation handlar om att människor lever och verkar separerade från varandra. ... Socioekonomisk segregation betyder att människor som tillhör olika social-, inkomst- och yrkesgrupper lever sina liv skilda från varandra och därmed får olika förutsättningar.

 

Vi lever i en mycket orolig tid, där unga gängkriminella avrättar varandra, som om människoliv inte ens har ett värde. Denna tid kommer att få konsekvenser för vår närliggande framtid men också som ett eko i historian.

Tar vi en återblick bara för några år sedan, så ser vi alla unga is-anhängarna och deras dröm om ett eget kalifat och vi minns deras våldsgärningar och terrorn som fortfarade ekar i hela Europa.

Så hur är det möjligt att detta kunde hända då och varför gängkrigen i Sverige dominerar nu? Först och främst finns det inga enkla svar till dessa frågeställningar. Men den handlar om politikers misslyckande, diskrimineringar, oförmågan att integrera nyanlända i samhället och mest av allt om den rådande segregationen i Sverige, Europa och den övriga rika världen. Med detta vidhåller vi att samhället svek människorna, som också förlorade sina drömmar och mes av allt sin framtidstro. 

Om detta kommer vi att från fredag publicera flera artiklar om på vår blogg, med start fredag 2021-09-24.

 

B K R O Kraft Force

En ny kompletterande hemsida

21 sep 2021

                                    /mangfald-3.jpg

 

 

Vi vill berätta att vi under sommaren arbetat med en kompletterande hemsida för vår Barn och Kvinnorätts Organisation.

Vi tänkte att det också är viktigt att skapa en sida som överskådligt visar både BKRO och BKRO Barn. Vi hoppas att ni kommer att gilla den.

www.bkrokraftforce.se

 

B K R O Kraft Force

Barnombudsmannens rapport om covid -19 - pandemins konsekvenser för barn

10 jul 2021

                              /credit-to-11_11-on-twt-____.jpg

Barnombudsmannen har haft i uppdrag att med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter redogöra för och analysera konsekvenserna av covid-19-pandemin för barn och unga i Sverige, med särskilt fokus på barn i utsatthet och barn med särskilda behov.  

Pandemin är fortsatt pågående och konsekvenser för barn kan antas fortsätta långt efter att pandemin upphör. Denna rapport är därför en indikation på vilka konsekvenser den haft fram till nu. Vilka konsekvenserna blir för barns rättigheter på lång sikt går idag inte att veta. Det är Barnombudsmannens uppfattning att barns situation kommer att behöva följas lång tid efter pandemin, för att säkerställa att de negativa konsekvenserna av pandemin för barn minimeras. 

När världen drabbades av covid-19-pandemin i början av 2020 vidtog regeringen ett stort antal åtgärder för att minska smittspridningen. Under året har beslut fattats löpande på nationell, regional och lokal nivå i syfte att minska spridningen av covid-19. Besluten har på olika sätt påverkat barn direkt och indirekt. Ett och samma beslut har också fått skiftande konsekvenser för olika barn. Detta betyder att det inte går att tala om enskilda riskgrupper eller att få en total överblick över alla konsekvenser för barn i Sverige. Men vi vet att ett antal grupper är särskilt utsatta och att krisen drabbar vissa barn hårdare än andra. 

Även om barn och unga generellt inte har drabbats av allvarlig sjukdom av viruset är konsekvenserna av pandemin för barn många. FN:s barnrättskommitté har uttryckt oro över situationen för barn, särskilt barn i utsatta situationer. Många barn påverkas allvarligt, både fysiskt, emotionellt och psykiskt, och kommittén uppmanar staterna att respektera barnets rättigheter när åtgärder vidtas för att hantera det hot mot folkhälsan som pandemin utgör. 

I enlighet med uppdraget har Barnombudsmannen inhämtat erfarenheter och tankar från barn om hur deras liv har påverkats av pandemin.

Vi har utgått från barn som riskerar en särskild utsatthet till följd av de åtgärder som vidtagits för att hantera pandemin samt barn som redan innan var i särskilt behov av stöd och insatser från samhället för att få sina rättigheter tillgodosedda. De grupper barn med risk för särskild utsatthet som vi har identifierat är barn som befinner sig i socioekonomisk utsatthet, barn med funktionsnedsättningar, barn placerade i samhällsvård och barn med en förälder som är frihetsberövad. 

Utifrån de samtal vi haft med barn inom ramen för uppdraget framkommer att för vissa av de barn som fått sjukdomen covid-19 har detta påverkat deras liv i stor utsträckning. Vi har också pratat med barn vars liv har påverkats för att de har en familjemedlem som blivit allvarligt sjuk. En del av dessa barn beskriver att det är jobbigt att inte veta vad sjukdomen innebär. Då det är en ny sjukdom är kunskapen om den begränsad vilket skapar osäkerhet. Det finns också barn som förlorat en förälder eller närstående till följd av sjukdomen. 

Barnombudsmannen har följt och analyserat covid-19-pandemins konsekvenser för barn även i myndighetens årsrapport 2021: Alla tar ju inte ansvar-Barnkonventionen som lag under en samhällskris. Samtal med barn som vi haft i arbetet med årsrapporten har vi använt även inom ramen för detta uppdrag.

Pandemin är fortsatt pågående och konsekvenser för barn kan antas fortsätta långt efter att pandemin upphör. Denna rapport är därför en indikation på vilka konsekvenser den haft fram till nu. Vilka konsekvenserna blir för barns rättigheter på lång sikt går idag inte att veta. Det är Barnombudsmannens uppfattning att barns situation kommer att behöva följas lång tid efter pandemin, för att säkerställa att de negativa konsekvenserna av pandemin för barn minimeras. 

Slutsatser i korthet

 • Pandemin har fått stora konsekvenser för barns rättigheter. Det handlar om flera rättigheter som har kränkts: rätten till liv, överlevnad samt utveckling och rätten till bästa uppnåeliga hälsa enligt artiklarna 6 och 24, rätten till utbildning enligt artiklarna 28 och 29 och rätten till vila, fritid och rekreation enligt artikel 31 i barnkonventionen samt rätten till skydd mot våld, övergrepp, vanvård och sexuellt utnyttjande enligt artikel 19. 
 • Många barn i Sverige har påverkats negativt av covid-19 och den nedstängning av samhället som skett – med distansundervisning och olika begränsningar i socialt umgänge, då både kommunala verksamheter och civila organisationer tvingats stänga ner viktiga anläggningar, aktiviteter och funktioner. 
 • Brister i tillämpningen av barnkonventionen som varit kända sedan tidigare har förstärkts under pandemin, bland annat har prövningar av barnets bästa och rätten till delaktighet inte uppfyllts.
 • Utifrån uppföljningar behöver åtgärder vidtas så att negativa konsekvenser av pandemin kompenseras och minimeras så att barn får sina rättigheter tillgodosedda i högsta möjliga utsträckning. Det är viktigt att komma ihåg att barn precis som vuxna är olika och har olika behov och att lösningarna därför måste anpassas utifrån detta.
 • Inför flera nationella beslut under pandemin har det funnits en medvetenhet om behovet av att väga in konsekvenser för barn och barnets bästa. Till exempel genom att hålla skolor öppna i stor utsträckning. Samtidigt har pandemin i sig och de beslut som fattats haft stor påverkan på barn och särskilt på barn som redan tidigare var i utsatta situationer. 
 • En särskild utmaning under pandemin har varit att i enlighet med artikel 2 i barnkonventionen säkerställa att varje barn får sina rättigheter tillgodosedda utan åtskillnad av något slag. Förhållanden som boendeort, socioekonomi, ålder, eller funktionsvariation ska inte påverka denna möjlighet, vilket det har gjort i stor utsträckning idag. 
 • Kartläggningar behöver göras för att se vilka enskilda och grupper av barn vars rättigheter varit mest utsatta. Det finns bland annat behov av att följa barn som har långtidssymtom från covid-19, barn som har anhöriga som insjuknat allvarligt i covid-19, barn med frihetsberövad förälder och barn som lever i ekonomisk utsatthet eller i utsatthet i hemmet. 
 • Likvärdigheten i barns tillgång till och kvaliteten i vården i olika regioner och kommuner behöver utredas och analyseras. 
 • Det är centralt att fortsatta uppföljningar görs av pandemins konsekvenser för barns psykiska och fysiska hälsa.
 • Konsekvenserna av att tillgången till skyddsfaktorer som skola, sociala sammanhang och trygga vuxna minskat under pandemin behöver följas upp särskilt och barns rättigheter måste säkerställas.
 • Särskilda granskningar behöver göras om barn i samhällsvård, bland annat om dessa barns rätt till skydd mot våld, övergrepp, vanvård och sexuellt utnyttjande har påverkats under pandemin. 
 • Fortsatta uppföljningar behöver ske av pandemins påverkan på barns utbildning, med särskilt fokus på likvärdigheten då barns förutsättningar att få möjlighet till ett bra liv är starkt kopplat till kvaliteten på skolgången.
 • Det är centralt att kommuner och andra ansvariga följer vilka barn som kommer tillbaka till aktiviteter och fritidsverksamheter och vilka barn som inte gör det, för att snabbt kunna fånga upp de barn som inte kommer tillbaka och ta fram insatser för att få dem tillbaka.
 • De stora skillnaderna i bilden av barns våldsutsatthet som uttrycks i olika rapporter behöver följas upp då det kan tyda på att det finns ett stort mörkertal av barn som inte kommit till de ansvarigas kännedom. Samtidigt kan även social utsatthet i pandemins spår öka behovet av socialtjänstens insatser. Det måste finnas en beredskap både hos regering och kommuner om hur dessa behov ska hanteras och förebyggas.
 • En följd av restriktioner för att minska smittspridningen i samhället är att det inte har funnits vuxna i närheten som kan identifiera och säkerställa att barnet får den hjälp och det stöd de behöver. Det är viktigt att varje barn som mår dåligt upptäcks, till exempel genom systematiska kartläggningar i skolan.
 • För att minimera och kompensera för negativa konsekvenser för barn under en samhällskris och säkerställa att nödvändiga överväganden avseende barn och deras rättigheter görs innan beslut om åtgärder fattas är det avgörande att prövningar av konsekvenserna för barn och prövningar av barnets bästa görs i enlighet med artikel 3 och 4 i barnkonventionen. 
 • Barns delaktighet är en utmaning för många beslutsfattare. Samtidigt är delaktigheten central för att barns rättigheter ska tas till vara. I uppföljningar som göra av pandemins konsekvenser för barn och vid beslut om åtgärder måste berörda grupper av barn göras delaktiga i enlighet med artikel 12 i barnkonventionen. 

Utsatthet

5 maj 2021

                             /brassai-1899-1984-1936-montmartre-paris.jpg

Barn och unga har drabbats hårt under pågående pandemi. Aldrig förr har dom blivit så utlämnade som nu och aldrig har osäkerheten varit så stor.
Mest av allt för att det är vi vuxna som överfört våra egna rädslor och osäkerhet på barnen och dom unga.
För sanningen är att vi vuxna varken haft kunskapen, svaren eller lösningarna.
Eleverna i landets gymnasier har flera gånger tvingats att studera på distans och den viktiga sociala gemenskapen har många gånger uteblivit. Den psykiska ohälsan hos ungdomarna har i flera olika undersökningar bekräftats. Man tappar helt enkelt fotfästet, för att allting i tillvaron vänds upp och ner. Livsviktiga rutiner i vardagen förstörs.
Redan utsatta barn och unga drabbas ännu hårdare, i synnerhet som isolationen i familjerna blivit det nya "normala" på grund av den rådande pandemin.
Barn som redan är utsatta i sina hem, till exempel där det förekommer våld eller att en förälder har missbruksproblem eller egen psykisk ohälsa, drabbas värre än andra barn.
Men det kan också komma oväntat, barn och unga som levt trygga liv kan också få sina liv i otrygghet för dödsfall i familjen men också som en konsekvens till de socioekonomiska faktorerna såsom arbetslöshet som i sin tur kan leda till vanmakt, våld , missbruk osv.
För pandemin handlar inte bara om klass tillhörighet utan även om att pandemin slår hårt och kräver många offer oavsett klass.
Mest av allt, måste Sverige bli så mycket bättre att fånga upp dessa barn vars liv präglas av stor utsatthet.
B K R O Barn är alltid på er sida.

 

 

BRIS rapport om barn och ungas mående i pandemin.

20 mar 2021

                            /credit-to-11_11-on-twt-____.jpg

 

 

Samtal om ångest, familjekonflikter och våld ökade kraftigt till Bris under fjolåret. Redan utsatta barn drabbades allra värst.
Bris rapport över pandemiåret 2020 är dyster läsning.

”Pappa kan vara dum mot mamma hela tiden nu. Han skriker dumma ord. Slår. Är arg på henne. Han kan ju göra det hela tiden nu när han inte är på jobbet.”

Så beskriver ett barn sin situation hemma under pandemin i Bris årsrapport för 2020.

I rapporten redovisar Bris samtalsutvecklingen under fjolåret och visar utifrån forskning och rapporter hur barns situation har påverkats under pandemin.

– Vi ser stora ökningar i samtalen från barn om ångest, nedstämdhet, familjekonflikter men även när det gäller fysiskt och psykiskt våld. Barn påverkas i hög utsträckning av pandemin och de efterföljande restriktionerna, säger Bris generalsekreterare Magnus Jägerskog till TT.

Färre skyddsfaktorer

Restriktionerna har lett till att barns tillgång till skyddsfaktorer har begränsats, samtidigt som riskfaktorer för utsatthet har ökat när vuxna förlorat sina jobb eller på andra sätt drabbats ekonomiskt, konstaterar Bris.

Skolan är just en sådan skyddsfaktor som många barn fick klara sig utan då de övergick till distans. Det har bland annat lett till stress över studier, känslor av kontrollförlust och minskade sociala relationer, enligt Bris.

"Skolan är ju rolig för att man får träffa sina kompisar och nu är det roliga borta och bara det stressande och jobbiga kvar", citeras ett barn i rapporten.

Psykisk ohälsa

Distansen har även bidragit till ökad psykisk ohälsa hos gymnasieelever, enligt en samlad lägesbild från svenska kommuner i oktober 2020. Därtill har samtalen till Bris om psykiska besvär, exempelvis ångest, ökat kraftigt. Jämfört med 2019 ökade samtalen om ångest med 61 procent.

I samtalen har barn framför allt berättat om tidigare psykisk ohälsa som gjort sig påmind under året. Uppgången blev tydlig redan under våren och har hållit i sig under resten av året.

Antalet samtal om familjekonflikter ökade också, med 43 procent – den största ökningen någonsin. För barn vars föräldrar har psykisk ohälsa har utsattheten blivit extra påtaglig, enligt Bris.

Även samtal om utsatthet för fysiskt och psykiskt våld i hemmet ökade kraftigt, båda kategorierna med omkring 30 procent jämfört med 2019.

Mörkertalet är stort men samtalsutvecklingen indikerar att våld mot barn kan ha ökat i Sverige under året, enligt Bris.

Utsatta drabbas värst

Sammantaget har barn som var utsatta redan före pandemin drabbats särskilt hårt av pandemins effekter:

"För de flesta barn som sökte stöd hos Bris var utsattheten de berättade om något som redan existerade i barnets vardag. Det var sällan våldet eller kränkningarna hade uppkommit för allra första gången, men pandemin och restriktionerna blev en försvårande omständighet."

Att det finns vuxna kring barn är viktigt och det blir särskilt tydligt under ett år som detta, framhåller Bris generalsekreterare Magnus Jägerskog.

– Barn som befinner sig i en välfungerande hemmiljö har haft väsentligt bättre förutsättningar att klara sig igenom en sådan här period på ett bra sätt. Men för barn där det finns en problematik hemma blir det svårare, säger han.

 

← Äldre inlägg

Välkommen till

 www.bkrobarn.eu

En del av B K R O Kraft Force

Barn och Kvinno rättsorganisationen

Kraft Force

/bkrobarnen.jpg

Facebook

Vill ni prenumerera på vårt

nyhetsbrev?

/bkrobarnen.jpg

Välkommen att besöka våra

andra sidor.

B K R O Barn;

www.bkrobarn.se

B K R O

www.bkro.eu

www.bkroforce.se

Samt vår nya 

gemensamma sida

www.bkrokraftforce.se

 

 

/bb2.jpg

 

 

 

 

 

 

Länkar