B K R O Barn

 

Välkommen till B K R O Barn

Den här hemsidan riktar sig till dig som är barn eller ungdom och som är utsatt för våld och hot och andra övergrepp från vuxna eller från andra barn och ungdomar. Den riktar sig till alla barn som av någon anledning inte mår bra.

Det viktigaste du skall veta och förstå, är att du aldrig är ensam. Som barn och ungdom är du skyddad av framförallt FNs barnkonventionen, som är en riktlinje i vår lagstiftning för barn.

Varje barn har rätt till en trygg barndom och ungdom och vi finns här för att hjälpa dig. Hos oss kan du få hjälp i form av stödsamtal, juridisk rådgivning och även juridiska ombud.

Vi har tystnadsplikt och vi kommer aldrig att röja vad du berättar i förtroende för oss.

 

 

Welcome to B K R O Children.

This site is intended for those who are children or youth and who are exposed to violence and threats and other abuse from adults or from other children and adolescents. It is addressed to all children who for some reason is not feeling well.

The main thing you should know and understand, is that you are never alone. As a child and adolescent, you are protected above all the UN Convention, which is a guideline in our legislation for children.

Every child has the right to a safe childhood and youth, and we are here to help you. From us you can get help in the form of counseling, legal advice and even legal representation.

We maintain confidentiality and we will never disclose what you tell us in confidence.

 

 

 

 

مرحبــاً بكــــــم

           مرحبــاً بكــــــم في الموقع الرسمي للجمعية السويدية للدفاع عن حقوق الأطفال والنسـاء
                       يستهدف هذا الموقع كل من الأطفال والشباب الذين يتعرضون للعنف أو التهديد و الإساأت بمختلف أشكالها ، كما انه موجه أيضاً لكل من يعاني لسبب من الأسباب ولا يشعر بالأمان والطمأنينة . لدى يجب عليك ان تعلم انك لست وحيدا أو مهملا كلا .فالعديد من القوانين والمعاهدات وفقا للمبادئ المعلنة لميثاق الامم المتحدة لحقوق الإنسان عامة والاطفال والشباب بشكل خاص  تركزعلى العناية بسلامتهم وضمان حقوقهم دون أي تمييز بسبب الجنس أو اللون أو الدين او اللغة .  كل طفل له الحق في طفولة وشباب آمنين ولهذا يتجلى دور الجمعية من خلال تقديم المساعدة والمشورة القانونية إسداء بعض النصائح او حتى التمثيل القانوني لذى السلطات المعنية مع ضمان شامل لسرية المعلومات  .ضع ثقتك في الجمعية ولنكن صوتك

 

 

B K R O Barn  

En del av B K R O Kraft Force

 

 

 

 

 

 

/6d7b2d7a-77e0-4222-bbcb-f83b08f6cf6b.jpg

Välkommen till

 www.bkrobarn.eu

 

Som är en del av

B K R O Kraft Force

Barn och Kvinnorätts

Organisationen

Kraft Force

 

Välkommen

att besöka våra

andra hemsidor:

www.bkrokraftforce.me

www.bkro.eu

/6d7b2d7a-77e0-4222-bbcb-f83b08f6cf6b.jpg