B K R O Barn

för utsatta barn och ungdomar

Om oss

B K R O Barn, är barnavdelningen av B K R O Kraft Force

Vi arbetar med barn och ungdomar som av olika anledningar mår dåligt och är exponerade. Det kan röra sig om hot, misshandel, hat, mobbning, sexuella övergrepp och inte minst en känsla av utanförskap.

Detta är svåra och stora problem som ni inte skall tvingas bära själva. Därför har B K R O byggt en avdelning som enbart skall arbeta mot barn och ungdomar. För alla barn och ungdomar över hela världen har rätt till en trygg barndom och ungdom som tyvärr inte är någon självklarhet. På B K R O Barn kan ni få samtalsstöd, där ni får tala om det jobbiga och vi har tystnadsplikt. Så alla era förtroenden stannar tryggt hos oss. Ni kan också få juridisk hjälp, då även barn och ungdomar har samma rättigheter som vuxna.

Vårt stora mål  är att öppna särskilda aktivitetslokaler för barn, dit man kan vända sig enbart för sällskap och fritidsaktiviteter men också för barn med problem som behöver hjälp. Då finns vi där med stöd och hjälp. Vi erbjuder också olika utflykter, allt för att ni barn skall må så bra som det går. Ni behöver heller inte vara utsatta och må dåligt för att komma och hänga med oss. Det räcker att ni är en bra kompis.

Du är varmt välkommen till oss.

 

B K R O Children, the children's department of the B K R O Kraft Force.

We work with children and young people who for various reasons feel uncomfortable and exposed. It may involve threats, beatings, hatred, bullying, sexual abuse and, not least, a sense of alienation.

This is difficult and big problems that you should not have to bear themselves.
Therefore, B K R O built a department that alone will work towards children and young people.

For all children and young people throughout the world have the right to a safe childhood and youth that unfortunately is not a matter of course. B K R O Children can get counseling, where you get to talk about the pains and we are bound to secrecy. So all your confidences stays safe with us. You can also get legal help when even children and young people have the same rights as adults.

Our major goal is to open special activity rooms for children, where you can turn only for parties and leisure activities but also for children with problems who need help. When we are there to support and help. We also offer different tours, all for you child to feel as good as possible. You do not need to be exposed and feel bad to come and join us. It is enough that you are a good friend.

You are very welcome to us.