Utsatthet i skolan.

Alltför ofta glöms barnen bort som hamnar utanför i skolan. Dessa osynliga barn som inte syns för varken andra elever eller lärare. 

Ibland, rätt ofta, tänker jag på de där eleverna som inte får vara med. Som stryker omkring som skuggor i korridorerna.

Som varken hörs eller syns eftersom de liksom kurar ihop sig, gör sig osynliga. De som gruvar sig för att gå till matsalen därför att de inte har någon given plats att sitta på, och till gymnastiken eftersom de där förväntas visa ”laganda” och ta för sig.

Och när de berättar om sig själva i enrum säger de att de är en sådan person ”som inte gillar att prata” eller ”inte tycker om människor” (om de är stolta) eller att de lider av ångest eller känner sig annorlunda (om de är ärliga). Ofta har de varit mobbade när de gick i grundskolan, i de flesta fall i låg- eller mellanstadiet.

I högstadiet var de istället ”bara” utanför.

Men tillbaka till gymnasiet där utfrysning sker mycket mer subtilt än i grundskolan och där elever med negativa erfarenheter oftast inte ”tilldelas” rollen som ensamvarg utan själva aktivt väljer att ”inta den”.

För genom att ”välja” att vara utanför behöver man inte längre betrakta sig som ett offer. Upprättelsefaktorn i denna hållning är inte obetydlig, även om den inte heller kan betraktas som någon ”seger”

 

- Av många olika anledningar hamnar barn i utanförskap i skolan, där ingen ser eller vill se. Skolan är den institutionen som barn spenderar mest tid och där har alla barn rätt att både synas och höras. Tyvärr upplevs det för eleven mycket skamfullt att hamna i utanförskapet. Det viktigaste först är alltid att se dessa barn och försöka förstå vilka faktorer gör barnen särskilt utsatta i skolan. Jag har själv ofta kommit i kontakt med barn som lever i utanförskap i skolan. Många gånger lämnas de kvar i en ohållbar social situation. Skolor talar ofta om nolltollerans och att alla elever skall behandlas likvärdigt. Men hur ofta händer det att man trots alla insatsplaner och fina ord faktiskt ändock misslyckas med att integrera alla barnen i skolan. 

Vi kommer att diskutera utanförskapet och mobbingen vidare i vår nästa blogg.

4 Feb 2017

/6d7b2d7a-77e0-4222-bbcb-f83b08f6cf6b.jpg

Välkommen till

 www.bkrobarn.eu

 

Som är en del av

B K R O Kraft Force

Barn och Kvinnorätts

Organisationen

Kraft Force

 

Välkommen

att besöka våra

andra hemsidor:

www.bkrokraftforce.me

www.bkro.eu

/6d7b2d7a-77e0-4222-bbcb-f83b08f6cf6b.jpg