B K R O Barn

för utsatta barn och ungdomar

Svårare tider för barn och unga

Vi har under några år levt i en mycket exceptionell tid, 2020 kom Coronapandemin som härjade över hela världen. Väldigt många människor drabbades, såväl fysiskt som psykiskt men också ekonomiskt. Framförallt miste väldigt många människor livet i pandemin, och om pandemin har vi också haft en serie. Fortfarande härjar coronan, men vaccin finns och dödsfallen är mindre. I coronans fotspår kom den ökade psykiska ohälsan som oftast var oron inför framtiden. Även en ökad arbetslöshet, där många industrier och företag gick i konkurs. Den ekonomiska osäkerheten var ett faktum.

I vintras började också Rysslands invasion av Ukraina, ett krig i Europa, där miljontals människor tvingats fly för sina liv. Med kriget kom EU att dras in genom olika eonomiska bojkotter mot Ryssland. Som i sin tur svarade med att strypa gasen och energin till Europa...

Just dessa två stora världhändelser, är också det som påverkar världen nu, men också vårt land. Vi har fått kraftigt ökade matpriser, från 50-150% ökning av livsmedelspriserna. Vi har också den extremt höga energipriserna, som framförallt drabbar södra Sverige. Även bränslepriserna ökar, och med detta ökar också resekostnaderna dramatiskt. 

Så alla hushåll i Sverige kommer att känna av denna lågkonjunktur, vissa mer och andra mindre. För barn och unga i ekonomiskt svagare familjer, kan det slå väldigt hårt. Barn som växer upp i fattigdom, får sämre hälsa och utbildning, saknar fritidsaktiviteter och lever under mer otrygga förhållanden än andra barn. En fördjupad fattigdom med ökade klyftor mellan olika grupper av barn, leder till att
barn hamnar i utanförskap och tvingas växa upp i samhällets marginaler.

Om dom ökade klassklyftorna och hur hårt det slår mot vissa barn och unga, tänkte vi ta upp i nästa vecka.

B K R O Barn

 

25 Oct 2022


Design By Pixelunion