B K R O Barn

för utsatta barn och ungdomar

Papperslösa barn och ungdomar

Dina rättigheter för dig som är under 18 år.

Kommunen har ansvar för att hjälpa och
stödja de barn som befinner sig i kommunen. Detta ansvar gäller oavsett varför
barnet är där. FN:s Barnkonvention är
tydlig. Alla barn har samma rättigheter. Det
betyder att ett barn utan uppehållstillstånd
har samma rättigheter som ett barn med
uppehållstillstånd.
Det innebär också att papperslösa
barn har rätt till sjukvård och skola
på exakt samma sätt som andra
barn i Sverige.
Barn har även rätt till boende av kommunens socialtjänst. Samtidigt är det bra
att veta att socialtjänsten måste berätta
var du finns om de tillfrågas av polis,
Migrationsverket, en migrationsdomstol,
Migrationsöverdomstolen eller regeringen. 

Dina rättigheter för dig som är över 18 är.

Kommunen har ansvar för att hjälpa och
stödja de barn som befinner sig i kommunen. Detta ansvar gäller oavsett varför
barnet är där. FN:s Barnkonvention är
tydlig. Alla barn har samma rättigheter. Det
betyder att ett barn utan uppehållstillstånd
har samma rättigheter som ett barn med
uppehållstillstånd.
Det innebär också att papperslösa
barn har rätt till sjukvård och skola
på exakt samma sätt som andra
barn i Sverige.
Barn har även rätt till boende av kommunens socialtjänst. Samtidigt är det bra
att veta att socialtjänsten måste berätta
var du finns om de tillfrågas av polis,
Migrationsverket, en migrationsdomstol,
Migrationsöverdomstolen eller regeringen. 

DU HAR RÄTT TILL DEN VÅRD
SOM INTE KAN ANSTÅ / VÄNTA.

• Akutsjukvård
• Vård och behandling av sjukdomar/skador där väntan kan få
allvarliga följder
• Vård som kan motverka ett mer allvarligt sjukdomstillstånd
• Vård för att undvika mer omfattande vård och behandling
• Hjälpmedel vid funktionshinder
• Psykiatrisk vård
• Mödrahälsovård
• Preventivrådgivning
• Vård vid abort
• Smittskyddsinsatser
• En hälsoundersökning (om du inte redan fått en)


Du har även rätt till tolk och sjuktransport när det behövs. Vård för personer med särskilda behov, som
utsatts för tortyr, allvarliga övergrepp eller trauma, ska bedömas med särskild omsorg. 

JURIDISK RÅDGIVNING


Om du har fått avslag på din asylansökan och beslutet har vunnit
laga kraft – vilket händer om du och ditt biträde inte har överklagat
ett negativt beslut eller om du har fått avslag från Migrationsverket,
Migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen – menar myndigheterna att du ska återvända till ditt hemland. Migrationsverket
kan hjälpa dig med planering av resan. Om du känner att du inte
under några förutsättningar kan återvända till ditt hemland finns
det enbart en sista möjlighet – att ansöka om verkställighetshinder. Det är möjligt när det har hänt något nytt i ditt ärende som
Migrationsverket inte redan känner till.

HAR DU UTSATTS FÖR BROTT?


I Sverige är det inte olagligt att sälja sex men det är olagligt att
köpa sex av någon. Om du har du tvingats sälja sex eller göra
något som är brottsligt, kontakta regionkoordinatorerna.


Om du själv har utsatts för brott bör du kontakta polisen på 11414
eller socialtjänsten som kan erbjuda stöd och hjälpa dig att anmäla
brottet till polisen. Det kan vara bra att känna till att det finns en
risk att du i mötet med polisen sätts i förvar om du har ett av/utvisningsbeslut. Om du är under 18 år är den risken inte lika stor.
I en akut situation, när du behöver hjälp omedelbart, ska du alltid
ringa 112.

 

9 Jan 2023


Design By Pixelunion