B K R O Barn

för utsatta barn och ungdomar

Pandemins Sverige

 

 

 

                                      /mangfald-33.jpg

 

Aldrig förr i vår moderna tid, har ett virus kunna lamslå en hel värld som covid-19 lyckats att göra. Vi har genom historian haft många dödliga virus, och det riktigt stora viruset innan coronan var spanska sjukan som härjade illa i början av 1900-talet. Även AIDS är ett virus som dödade många från 1980 talet, men som sedan effektivs kunnat medicinerats och bli en sjukdom som man kan leva ett långt liv med. De olika säsongsinfluenserna varierar också ofta i svårighetsgrad. Det värsta under 2000-talets början kom att bli svininfluensan. Men ingenting kan jämföras med covid -19 pandemin. 

I Sverige har idag 11 005 människor dött (2021-01-23) och man kommer i många år efter pandemin försvunnit tvista om Sverige hade en bra corona politik eller inte, om varför viruset kunde komma in på alla äldreboenden och döda så många äldre. Men man kommer även att debattera om varför skolorna aldrig stängdes ner och om varför inte hela landet stängdes ner. Inte minst kommer regeringen och FHM en dag ställas till ansvar för antalet döda. Idag beslutades exempelvis att Norge skulle stängas ner och där har 544 dött till följd av covid-19.

Vi lever i en väldigt osäker tid och det är mer än någonsin viktigt att vara rädd om sig själv, men lika mycket vara rädd om andra. Viruset är både en droppsmitta och en luftburen smitta och det är väldigt lätt att smittas.

När ett land går igenom svåra tider, så är det människorna som drabbas hårdast. Med pandemin så har landets ekonomi blivit påverkad, vilket i sin tur leder till att många människor blir arbetslösa och med det så blir det svårt att försörja sina familjer. Föräldrar mår dåligt, som i sin tur kan leda till mycket problem för både dom vuxna men också för barnen och ungdomarna.  

En sak som är säker, är att det aldrig finns någon ursäkt till att vuxna får behandla sina barn dåligt. Eller att andra kompisar behandlar dig dåligt för att dom själva mår dåligt. Det som alltid gäller är, att du skall respektera dina medmänniskor, vare sig det är en coronapandemi eller ej.

Du har alltid rätt till både respekt och kärlek. 

 

/B K R O Barn 2021-10-23

 

23 Jan 2021


Design By Pixelunion