B K R O Barn

för utsatta barn och ungdomar

Om barns utsatthet

Vi kommer i en serie ta upp barnens utsatthet i samhället. Vi kommer att skärskåda barnens utsatthet i familjen, i skolor, flyktingbarnens situation i Sverige. Vi kommer även att belysa hur det är när ett barn tillsammans med familjen tvingas in i ett liv med skyddade identiteter. Vi kommer också att ta upp en brännande fråga som handlar om barn som lever i fattigdom. Detta är mycket vanligare än man tror, många familjer i vårt land lever under existensminimum.

Vår slutsats kommer att bli en svidande kritik mot vårt välfärdsland.

Under dessa två år som B K R O har verkat, så har vår barnavdelning växt mest och detta beror på att det finns så många barn som far illa i vårt land av många olika orsaker. Av den anledningen har vi lagt störst resurser på vårt arbete med B K R O Barn/en, vi anordnar varje månad filmkvällar på flera olika orter i Sverige och vi ordnar olika tema resor och detta har uppskattats mycket av barnen. För många barn har inte ens råd med olika aktiviteter eller resor. Därför finns ingenting som är viktigare än att synliggöra den andra sidan av Sverige. För våra barn är vår framtid och dom förtjänar det allra bästa.

6 Sep 2016


Design By Pixelunion