B K R O Barn

för utsatta barn och ungdomar

Missbruk i familjen

Många barn växer upp med en förälder som dricker för mycket. Som dricker så mycket att vardagen blir lidande, så att relationer kraschar och så att barn far illa. Det kan vara svårt att klara sitt föräldraskap när ett missbruk styr tillvaron – även om man innerst inne vet hur man skulle vilja vara som förälder.

Att vara förälder och beroende av alkohol/droger

Att vara beroende av alkohol eller någon annan drog kan betyda att man mister många kontakter. Ditt barn kan vara orolig för hur det är hemma och tar därför ogärna hem sina kompisar. Vänner, släktingar eller grannar kanske anar hur det står till, men det är svårt att säga: ”Jag är orolig för att du dricker för mycket”. Då drar man sig undan istället.

Det är lika svårt att erkänna för sig själv: ”Jag är orolig för att jag dricker för mycket”. Inte är det mindre svårt när man är förälder. Hos många finns en rädsla för att barnet ska tas ifrån en. Man bestämmer sig för att det här får vara sista gången. Aldrig mer. Och så händer det igen. Trots all beslutsamhet om att ”aldrig mer” så händer det igen, för det är för svårt att ge upp sitt invanda beteende och bryta ett missbruk på egen hand. I den här situationen behöver många hjälp av någon annan. Barnet också.

Barns liv påverkas av missbruk i familjen

Missbruk gör att vår förmåga att vara förälder försämras. Även om det aldrig var meningen, blir ett barn till en missbrukande förälder lidande av missbruket.
För många barn innebär ett missbruk i familjen att:

• Barnet får uppleva negativa personlighetsförändringar hos sin förälder när denna är påverkad. Det kan handla om att föräldern blir aggressiv, låter konstig på rösten eller tappar omdömet och gör saker som aldrig skulle hända när föräldern är nykter.

• Det förekommer mycket lögner i familjen. Missbruket ska döljas för andra. Barnet kan känna sig tvunget att ljuga för att skydda sin mamma eller pappa.

• Barnet får ta på sig för mycket ansvar, till exempel om man är äldst av syskonen får hjälpa sina småsyskon med det som en påverkad förälder inte sköter om. Att leka och läsa läxor får man inte tid med.

• En ökad risk för att det blir mycket bråk och konflikter i familjen. En berusad förälder kan reagera starkt och bli arg över saker som i vanliga fall inte väcker någon ilska. För ett barn blir hemmet inte en trygg plats att vara på när man inte vet vad som kan hända.

 

Våga söka hjälp

Eftersom alkohol- och drogproblem är väldigt vanligt finns också mycket stöd och behandling för den som vill få hjälp att sluta. I många kommuner finns speciella mottagningar dit man kan vända sig för att få råd och stöd. Stödet kan bestå av att man genom samtal och engagemang hos någon på mottagningen hittar vägar ut ur sitt missbruk. Att någon håller modet uppe när man själv tvivlar. Hjälp i form av medicinering finns också.

Man kan också få hjälp på olika behandlingshem. Då ska man göra en ansökan hos socialtjänsten i den kommun där man bor. En socialsekreterare gör en utredning, och beroende på vad man kommer fram till i utredningen, får man ett beslut på om man får komma till ett behandlingshem eller inte.

Du kan söka stöd för ditt barn

En del barn kan behöva mer stöd än man som förälder själv kan ge. I många kommuner erbjuds stödgrupper för barn som har en förälder med missbruksproblem.

Barn som har en förälder som dricker för mycket eller använder andra droger tror ofta att de är ensamma om sina svårigheter. I en stödgrupp får barnet möta andra barn med liknande erfarenheter som de själva har, och för många blir det en lättnad. Barnet får också hjälp med att uttrycka sina känslor, tankar och frågor kring missbruket. I stödgruppen pratar man om att barn aldrig är orsaken till att ens mamma eller pappa dricker. För ju yngre barnet är, desto troligare är det att han eller hon tar på sig skulden för förälderns drickande. Att sätta sig själv i centrum för vad som händer är ett litet barns sätt att tänka och förstå tillvaron.

Att ge sitt barn tillåtelse och stöd för att delta i en stödgrupp är att ta ansvar för sitt handlande och att lyfta skuld från sitt barn. Om man vill att ens barn ska gå i en stödgrupp kan man vända sig till socialtjänsten i sin kommun för att få information om möjligheten finns där man bor.

 

6 Sep 2016


Design By Pixelunion