B K R O Barn

för utsatta barn och ungdomar

Midsommarhelgen kan vara en orolig helg för många

Idag är det midsommarafton och med den kommer många förväntningar, som ibland grusas. Midsommarhelgen är en glädjefylld helg för många. Men också en helg där många utsatta barn upplever våld i hemmen. För midsommarhelgen är en av de helger där man i landet konsumerar mest alkohol. För barn kan det vara svårt att tvingas se på när de vuxna dricker och deras beteende förändras. Ibland kan även de vuxna bli agressiva och hotfulla. Barn är oroliga, de känner inte att de kan lita på att det ska finnas trygghet i hemmet. Samtidigt som de älskar de personer som finns där, så de har en jättesvår situation.

B K R O barn  önskar att samhället kunde bli bättre på att lyfta fram och synliggöra våldet mot kvinnor och barn i hemmet. Tyvärr är mörkertalet det stora och svåra för oss att möta. Detta då barnen sällan vågar berätta.

Men kom ihåg, ni är aldrig själva. Våga be om hjälp om det behövs.

 

Bildresultat för midsommarbilder

23 Jun 2017


Design By Pixelunion