B K R O Barn

för utsatta barn och ungdomar

Kommentarer till granskningen av fattigdomen i Sverige.

Sverige var ett föredöme för många länder och vår socialpolitik var välkänd världen över. Men allt har ändrats på några decennier, klassklyftorna ökar och skillnaderna rent ekonomiskt är svindlande mellan dem som har och inte har. Särskilt svårt är det för barnen att växa upp i avsaknad av materiell trygghet och naturligtvis den ekonomiska tryggheten som även skapar större utrymme för frihet och ibland ett rikare fritidsliv. Barn har inte på något vis samma förutsättningar redan i början av deras liv och detta skapar även ett stort utanförskap. Detta utanförskap skapar även segregering. Och i denna tidsålder så förväntas barnen ha de senaste kläderna och de senaste elekronikprylarna såsom mobiler, surfplattor etc....

Idrotten blir heller inte jämlik, då idrottsutrustningarna kostar pengar och ofta förutsätter resor som inte alla barnen kan göra. Även utbildningen blir inte jämlik då utanförskapet ofta alinerar barnet från skolarbetet och kanske heller inte traditionerna finns för högre utbildning. Med detta arv får dem fattigaste barnen de sämsta förutsättningarna på väg ut i livet.

Därför är det nödvändigt att ta en debatt om fattigdomen i Sverige och dess konsekvenser.

 

B K R O Kraft Force och B K R O Barn

 

6 Sep 2016


Design By Pixelunion