B K R O Barn

för utsatta barn och ungdomar

Gängkriminaliteten, del 5

                                   /be-confident-kd-murray-accountability-coach.jpg

B K R O Barn har samtalat med några ungdomar  och vi ställde dem några frågor som dom fick besvara. Det var undomar från en stad med hög gängkriminalitet med många skjutningar och det var från en större stad där man framgångsrikt lyckats bekämpa gängkriminaliteten.

Frågorna som vi ställde var följande:

1 )

Känner ni någon som är gängkriminell?

2 )

Finns det många i er bostadsområde som är kriminella eller som använder droger?

3 )

Finns det eller har det funnits gängkriminella i er skola?

4 ) 

Är ni rädda för dem som tillhör kriminella gäng?

5 )

Känner ni kompisar som mår dåligt? Har ni mått dåligt?

6 )

Har ni blivit erbjudna droger? Var i så fall?

7 )

Har ni kompisar eller klasskamrater som använder droger?

8 )

Hur ser ni på gängkriminella? Och vad har dom för rykte?

 

Svaren varierade , men då flera av  ungdomarna bor i ett segregerat område med hög kriminalitet och gängkriminalitet, så var svaret inte överaskande att man kände till flera gängkriminella i bostadsområdet. Men att man inte hade direkta kontakter med någon gängkriminell. I staden med mindre gängkriminalitet, var det överaskande svaret att man kände till flera gängkriminella.

Det har funnits elever med kopplingar till gängkriminalitet på allas skola, men man vet inte nu. Ungdomarna är heller inte rädda för de kriminella gängen.

Flertalet av de utfrågade kände andra unga som mådde dåligt och någon mådde själv också dåligt.

Inte helt oväntat, hade flera blivit erbjudna droger, men inte alla. En hade blivit erbjuden av äldre killar i skolan. En annan hade blivit tillfrågad på stan och en tredje på en fest.

Man kände också till fler som använde droger. Det var flera på skolorna som använde droger.

En del av ungdomarna tyckte det var häftigt med gängen, att många var imponerade av deras livsstil och deras pengar. Ungdomarna från de segregerade området, var mindre imponerade.

 

Sammanfattningsvis kan man säga att gänkriminaliteten verkar vara väldigt utbredd i vårt land och att det är flera faktorer, som verkar som grogrund för de olika nätverken.  Men den allra viktigaste orsaken är segregationen som är utbredd över hela Sverige. Man växer upp i ett orättvist samhälle , där människor inte ges lika förutsättningar. En del ungdomar vi har talat med, säger att dom blir dömda i förväg. Man ges inte rätten till lika förutsättnigar, och då talar vi kanske mest om boendesegregationen liksom skolsegragationen. 

Rätten till ett likvärdigt liv finns inte, och detta beror på den misslyckade integrationspoliken. Våra intentioner må ha varit väldigt goda, men segregationen är ett faktum som skapar stora problem i samhället. Utanförskapet och ilskan är en stor anledning till en mörkare väg.

- Nu försvarar vi inte på något sätt de gängkriminella och deras ageranden. Men vi ser en orsak och vi försår en viktig anledning i utanförskapet. Men det handlar också om deras behov av pengar, som gör att dom tappar all heder och moral. Och där jakten efter pengar men också hämnd, gör att man skjuter ihjäl varandra ursinningslöst. Och där det är de unga som rekryteras som bödlar. Det är en skrämmande känsla, när det är unga tonåringar som utan att blinka, kan skjuta ihjäl en annan människa, för en liten summa pengar som lika snabbt försvinner. 

Magdalena Andersson, sa i sitt tal när hon valdes till statsminister, att hon skulle vända på varje sten, för att komma till rätta med gängkriminaliteten. Än så länge märks inte detta, även om vi hoppas att hon kommer att lyckas. 

Det krävs gigantiska förändringar och det krävs också en förändrad inställning hos unga när det gäller gängkriminaliteten. Vi har en lång väg att gå, men allt är möjligt med ökad medvetenhet.

B K R O Barn

B K R O Kraft Force

21 Mar 2022


Design By Pixelunion