Ekonomiskt sämre tider

 

 

Efter en väldigt svår pandemi som fortfarande inte helt lämnat oss, så kommer nu konsekvenserna av denna. Man talar om de socioekonomiska konsekvenserna av pandemin. Allt fler barn och vuxna får problem med psykiskt illamående, mycket till följd av oron i pandemin, men också de ekonomiska konsekvenserna av pandemin. Såsom allt fler konkurser, ökad arbetslöshet och med detta en ökad osäkehet kring den egna livssituationen. 

Vi har också ett allvarligt krig i vårt närområde, som inte bara hotar Europas säkerhet, utan genom EUs sanktioner, har livsmedelspriserna ökat rejält, för att inte tala om energipriserna. Just priserna på livsmedel, var redan på väg upp innan kriget I Ukraina startade.

Så med det sagt, går vi nu en mycket osäkrare framtid till mötes.

Redan ekonomiskt utsatta grupper kommer att få det ekonomiskt mycket sämre, men även andra grupper i samhället, som tidigare klarat sig bra ekonomiskt, men som på ett eller annat sätt drabbats av pandemin. Boendekostnaderna beräknas rusa i höjden, liksom inte minst energikostnaden. Men detta beror också lite på var du bor i landet. I norr har man överskott på energi, och där kommer man inte att märka lika mycket av det skenande elpriset. Medan man däremot i södra Sverige redan nu upplever väldigt stregrande elpriser. Kostnader för vattnet kommer också att stiga, då vattnet värms upp av energi. 

Antalet vräkningar ökar åter och dom väntande hyreshöjningarna tillsammans med de höga elpriserna, kommer att skapa ännu större ekonomiska klyftor.  Där återigen, kommer de utsatta grupperna att drabbas hårdast, men alltfler grupper kommer att drabbas. Vi står ännu bara på kanten till den ekonomiska katastrofen.

Många grupper kommer att drabbas redan i inledningsskedet, såsom de ensamstående föräldrarna och deras barn. Långtidssjukskrivna, människor som lever på a-kassan men också de som uppbär försörjningsstöd. Men krisen kommer definitivt inte att stanna där.

I denna lågkonjunktur drabbas barnen också svårt, tuffare levnadsförhållanden skapar också större utsatthet men också osäkerhet. I en serie som börjar idag, kommer vi veckovis, att ta upp olika sidor av den ekonomiska krisen som vi befinner oss i. 

// B K R O Kraft Force - B K R O Barn

   2022-10-06

 

 

6 Oct 2022

/6d7b2d7a-77e0-4222-bbcb-f83b08f6cf6b.jpg

Välkommen till

 www.bkrobarn.eu

 

Som är en del av

B K R O Kraft Force

Barn och Kvinnorätts

Organisationen

Kraft Force

 

Välkommen

att besöka våra

andra hemsidor:

www.bkrokraftforce.me

www.bkro.eu

/6d7b2d7a-77e0-4222-bbcb-f83b08f6cf6b.jpg