Den mörka sidan av pandemin

                               /pandemic-1.jpg

Med pandemin blev samhället plötsligt väldigt osäkert. När ekonomin började att påverkas av covid-19, så började hela samhället att riktigt känna av pandemins effekt. Människor varslades och permitterades från sina arbeten och många människor förlorade sina arbeten.

Plötsligt kom det att drabba den enskilde individen liksom familjerna. Ingen blev plötsligt säker och när ekonomin kommer i gungning, kommer också frustrationen in i bilden. Detta för att osäkerheten över att inte kunna försörja sig själv och sin familj blir väldigt stor. Samtidigt fanns den hotfulla pandemin, där man ännu inte har tillräcklig kunskap för att bota sjukdomen och där döden ofta inträffade. Mitt i detta kaos så påverkas alla människors relationer till varandra. Tyvärr när vuxna har det jobbigt, så tenderar det att gå ut över barnen. Även när barn och unga mår dåligt, så kan man i sin tur ta ut det på varandra. 

Detta är aldrig någonsin acceptabelt, så om du mår dåligt , behöver någon att prata med, så är du varmt välkommen att kontakta oss. För du är aldrig någonsin ensam.

 

B K R O Barn

                                 

7 Feb 2021

/6d7b2d7a-77e0-4222-bbcb-f83b08f6cf6b.jpg

Välkommen till

 www.bkrobarn.eu

 

Som är en del av

B K R O Kraft Force

Barn och Kvinnorätts

Organisationen

Kraft Force

 

Välkommen

att besöka våra

andra hemsidor:

www.bkrokraftforce.me

www.bkro.eu

/6d7b2d7a-77e0-4222-bbcb-f83b08f6cf6b.jpg