B K R O Barn

för utsatta barn och ungdomar

Våra barn och ungdomar mår allt sämre!

Allt fler barn och unga vuxna mår sämre, mer än dubbelt så många barn lider av psykisk ohälsa idag jämfört med 10 år sedan. Bakom stegringen ligger framförallt ångest och depressioner. Under de senaste 20 åren har psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna ökat drastiskt, mer i Sverige än i de övriga nordiska länderna. Det handlar om både självrapporterade psykiska besvär och diagnostiserade psykiska sjukdomar enligt en rapport från Socialstyrelsen.

Det rör sig om närmare 190 000 barn och unga vuxna som som lider av psykisk ohälsa och mest drabbade är flickor och unga vuxna. Ökningen återspeglas i hela ungdomsgruppen, även om den är högre hos barn med svåra psykosociala förhållanden. 

Skolmiljön anses som triggande liksom den alltmer slutna arbetsmarknaden. Detta till att vår livsmiljö blir alltmer komplicerat. 

Depressioner och ångestsyndrom står för den största ökningen. Men även neuropsykiska sjukdomar ökar såsom adhs, autism och biopolärt syndrom.

Den stora ökningen av psykisk ohälsa ger även tyvärr en förhöjd självmordsrisk. Detta är mycket alarmerande!

 

- Frågan är hur vi kan komma till rätta med den psykiska ohälsan, vad vi kan göra för att samhällsklimatet skall mildras? Situationen för barn och unga kommer vi att skärskåda under februari och mars, där vi publicerar nya inlägg varje måndag.

 

                                        /hjarta-for-bkrobarn.jpg

28 Jan 2019


Design By Pixelunion