Utsatta barn kommer att fara illa i coronatiderna

Vi lever i en exceptionell tid, där en pandemi härjar. Ingen går längre säker och samhället står inför en gigantisk kris. Att en ekonomisk kris kommer i dess kölvatten, är föga förvånande. Samhället har förändrats drastiskt på bara några veckor och samhället börjar ta former som vi aldrig kunnat anat ens runt jul och nyår. Egoismen blir allt tydligare och rädslan allt större. Framtiden blir osäkrare för alla i landet och alla berörs.  Arbetslösheten stiger, rädslan att klara vardagen både på ett hälsomässigt plan och på ett ekonomiskt plan. Och mitt i allt detta finns barnen.

Varje dag får vi följa utvecklingen huruvida skolorna kommer att stänga eller ej. Starka åsikter finns i båda läger, men faktum är att barn ofta sprider smittor i skolan, men nu menar forskare att coronasmittan inte slår lika hårt på barnen och att de inte är starka smittbärare.  Dock är osäkerheten stor och realistiskt sett så har vi nog inte svaren ännu...

Men denna tid av osäkerhet och ett allt mer stängt samhälle, blir väldigt påtagligt för barnen och i synnerhet de utsatta barnen. Utsatta familjer kommer att leva i en mycket pressande livssituation, där den ekonomiska oron också spelar in. Skolmåltiderna utgör för en del barn en väldigt viktig grund i deras näringsintag. Trånga och osäkra boendeformer, kommer också att tvinga många barn ut i den tillfälligt osäkra världen. Barn som är utsatta för våld och försummelse, kommer att få det ännu svårare tyvärr. Papperslösa barn kommer också att förlora länken till samhället. 

- Därför är det oerhört viktigt att synliggöra de utsatta barnen vid en eventuell skolstängning. Dessa barn får inte glömmas. 

Vid en eventuell skolstängning kommer B K R O Barn dagligen att ha en lokal nyhetsuppdatering. Vi kommer att lämna information om olika verksamheter och kontaktuppgifter som ni kan behöva. 

 

                                                   /bb2.jpg

 

B K R O Barn/ B K R O Kraft Force

 

 

19 Mar 2020

/6d7b2d7a-77e0-4222-bbcb-f83b08f6cf6b.jpg

Välkommen till

 www.bkrobarn.eu

 

Som är en del av

B K R O Kraft Force

Barn och Kvinnorätts

Organisationen

Kraft Force

 

Välkommen

att besöka våra

andra hemsidor:

www.bkrokraftforce.me

www.bkro.eu

/6d7b2d7a-77e0-4222-bbcb-f83b08f6cf6b.jpg