Om barnmisshandel

Det är svårt att veta hur många barn som misshandlas eftersom våld mot små barn ofta inte polisanmäls.
När det gäller misshandel mot barn mellan 0 och 6 år är det oftast en familjemedlem, en förälder eller styvförälder som är skyldig. I en studie som Brå gjorde visade det sig att förövarna oftast är de biologiska föräldrarna. Två tredjedelar var pappor eller styvpappor och en tredjedel mammor. Jämfört med andra brott finns här en ovanligt hög andel kvinnliga gärningspersoner. 
Misshandel mot 7–14-åringar begås ofta av jämnåriga förövare som offret känner.

Kraftig ökning

2014 anmäldes cirka 13 500 misshandelsbrott mot barn under 15 år till polisen, 3 750 riktade mot barn i åldern 0–6 år och 9 730 misshandel mot barn i åldern 7–14 år. Polisen får in allt fler anmälningar om barnmisshandel – de senaste 30 åren har antalet tredubblats. Men de flesta anmälningarna gäller barn mellan 7 och 14 år. 

2014 anmäldes sammantaget 18 800 misshandelsbrott mot barn i åldern 0–17 år. Det motsvarar nästan var fjärde av alla anmälda misshandelsbrott. Av dessa riktades 60 procent mot pojkar och 40 procent mot flickor.

 

Fler anmäler

Under senare år har uppmärksamheten på våld mot barn varit relativt stort. Det är troligen att det bidragit till att fler polisanmäler barnmisshandel. 
Toleransen mot kroppslig bestraffning av barn har också tydligt minskat. 
Dessutom har anmälningsskyldigheten för dem som arbetar med barn skärpts så att man är tvungen att anmäla om man misstänker att barn utsatts för misshandel.
När det gäller misshandel mot barn och ungdomar mellan 7 och 14 år beror sannolikt en stor del av ökningen på att skolorna i allt större utsträckning polisanmäler våldshändelser mellan elever. Det märks i statistiken på så sätt att färre brott anmäls under sommaren än under terminerna.


Stort mörkertal

Statistiken visar bara en mindre del av alla misshandelsbrott mot barn anmäls – trots att vissa yrkesgrupper blivit skyldiga att anmäla misstänkta fall av barnmisshandel. Vi kan inte heller förlita oss på brottsofferundersökningar eftersom barn yngre än 15 år inte intervjuas. 
Brås bedömning är att ökningen av antalet misshandelsfall huvudsakligen beror på att brotten anmäls i större utsträckning än tidigare.

 

Var sker våldet?

Enligt Brås skolundersökning svarar ungdomar som råkat ut för våld eller hot i årskurs nio på var den senaste händelsen inträffade. Mycket av våldet uppges ha inträffat i skolan eller på skolgården (drygt 45 procent). Den andra dominerande kategorin är "någon annanstans", t.ex. på gatan, disco, fritidsgård etc. (knappt 30 procent). Cirka 5 procent av dem som utsatts angav att det skedde på kommunikationsmedel (på buss, tåg, tunnelbana eller spårvagn respektive på hållplats eller station). En del våld utspelar sig i bostaden. Cirka 16 procent av dem som råkat ut för lindrigare våld att den senaste våldshändelsen skedde i den egna bostaden och 5 procent att den ägde rum hemma hos någon annan.

 

Barn mindre utsatta för grovt våld

När det gäller det grövsta våldet verkar dock barn vara mindre drabbade än vuxna. Barn som är inskrivna på sjukhus för våldsskador är exempelvis betydligt lägre än bland vuxna.

 

/bkro-b-1.jpg

6 Sep 2016

/6d7b2d7a-77e0-4222-bbcb-f83b08f6cf6b.jpg

Välkommen till

 www.bkrobarn.eu

 

Som är en del av

B K R O Kraft Force

Barn och Kvinnorätts

Organisationen

Kraft Force

 

Välkommen

att besöka våra

andra hemsidor:

www.bkrokraftforce.me

www.bkro.eu

/6d7b2d7a-77e0-4222-bbcb-f83b08f6cf6b.jpg