B K R O Barn

för utsatta barn och ungdomar

En krönika om det oförsvarbara våldet

                            /0e4307cc-29d1-45a5-a4b3-6c997d3c6e80.jpg

Vi har i en längre artikelserie analyserat gängkriminalitetens konsekvenser på det svenska samhället. Orsakerna men också konsekvenserna som detta har både kortsiktigt men framförallt långsiktigt. Orsakerna är bland annat en kapitalt misslyckad integrationspolitik, där människor i vårt samhälle inte får likvärdiga chanser.

Missnöjet och hopplösheten är stor hos de unga och gängkriminaliteten är en snabbare väg till framgång och framförallt pengar. Där lojaliteten i gruppen är lika med överlevnad. Där denna tystnadskultur, gör polisarbetet  näst intill omöjligt.

Konsekvenserna blir vi och dom. Rädslan och fördomarna byggs på, och vårt mångkulturella samhälle hotas i grunden. Detta kommer med all sannolihet att bli den största utmaningen Sverige stått inför, sedan andra världskriget. Vi har ett ödesval och fel majoritet innebär katastrofala konsekvenser för vårt mångkulturella samhälle.

När så de våldsamma upploppen startade på skärtorsdagen i Linköping, vidare till Norrköping och flera andra städer i Sverige under påskhelgen, så har det resulterat i att vårt samhälle blir än mer hotat. Orsaken till de startade upploppen var en dansk högerextrem politiker, Rasmus Paludan, vars ambition var att resa genom Sverige för att bränna Koranen. Hans hela syfte var faktiskt provokation och massans reaktion. Tyvärr gick allt enligt hans planer, reaktionerna var omedelbara. Och dessa var våldsamma och fasansfulla. För det är aldrignågonsin försvarbart att använda våld.

Detta är också den heliga månaden Ramadan, där frid och fred är det viktigaste budskapet. Paludans provokationer förtjänade inte mer än en axelryckning. Hans teorier och hans främlingsfientlighet delas av få, och han är obetydlig i politiska sammanhang. Men upploppen som följde honom i spåren, ger honom makt. För detta är det kaos som han eftersträvade att skapa.

Det är också viktigt i detta sammanhang, att komma ihåg, att islam är en fredfull religion! Och att använda religionen som en förevändning till att använda detta massiva våld är helt felaktigt. För människorna i upploppet lyckades med det omöjliga, att bli sämre människor än den Paludan själv är. Bristen på respekten för polisen och rättssamhället är helt borta. Framförallt blottades hatet och det faktumet att hela vårt samhälle håller på att krackulera. 

Stenar kastades, bilar antändes, poliser angreps och bilder och videor på sociala medier  cirkulerar, som visar hur flera av ungdomarna står på polisbilarna och skriker hatiska ord. Våldet och hatet var för stort, och detta kommer att få långtgående konsekvenser är jag rädd för. 

Detta är en förnedrande bild av Sverige som har förlorat kontrollen! Allt detta spelar de starka högerpopulistiska krafterna i händerna, inte minst alliansen som verkar för ett regimskifte. Statsminister Magdalena  Andersson har ett tufft läge, hon måste ena folket så att främlingsfientligheten inte får en grund att stå på. Hon måste vidare besegra även gängkriminaliteten. Segregationen måste bekämpas, för läget är skarpt nu. Straxt innan påsk visade nya opinionssiffror att SD backade , men dessa upplopp kommer med all sannolikhet att ge dem vind i seglen igen. Vi måste våga ta en samhälls debatt nu, innan det blir försent!

B K R O Kraft Force

/ Annah Ally Boudine

   2022-04-17

 

17 Apr 2022


Design By Pixelunion