B K R O Barn

för utsatta barn och ungdomar

Blogg

Sida 3

RSS

Svårare tider för barn och unga

25 Oct 2022

Vi har under några år levt i en mycket exceptionell tid, 2020 kom Coronapandemin som härjade över hela världen. Väldigt många människor drabbades, såväl fysiskt som psykiskt men också ekonomiskt. Framförallt miste väldigt många människor livet i pandemin, och om pandemin har vi också haft en serie. Fortfarande härjar coronan, men vaccin finns och dödsfallen är mindre. I coronans fotspår kom den ökade psykiska ohälsan som oftast var oron inför framtiden. Även en ökad arbetslöshet, där många industrier och företag gick i konkurs. Den ekonomiska osäkerheten var ett faktum.

I vintras började också Rysslands invasion av Ukraina, ett krig i Europa, där miljontals människor tvingats fly för sina liv. Med kriget kom EU att dras in genom olika eonomiska bojkotter mot Ryssland. Som i sin tur svarade med att strypa gasen och energin till Europa...

Just dessa två stora världhändelser, är också det som påverkar världen nu, men också vårt land. Vi har fått kraftigt ökade matpriser, från 50-150% ökning av livsmedelspriserna. Vi har också den extremt höga energipriserna, som framförallt drabbar södra Sverige. Även bränslepriserna ökar, och med detta ökar också resekostnaderna dramatiskt. 

Så alla hushåll i Sverige kommer att känna av denna lågkonjunktur, vissa mer och andra mindre. För barn och unga i ekonomiskt svagare familjer, kan det slå väldigt hårt. Barn som växer upp i fattigdom, får sämre hälsa och utbildning, saknar fritidsaktiviteter och lever under mer otrygga förhållanden än andra barn. En fördjupad fattigdom med ökade klyftor mellan olika grupper av barn, leder till att
barn hamnar i utanförskap och tvingas växa upp i samhällets marginaler.

Om dom ökade klassklyftorna och hur hårt det slår mot vissa barn och unga, tänkte vi ta upp i nästa vecka.

B K R O Barn

 

Ekonomiskt sämre tider

6 Oct 2022

 

 

Efter en väldigt svår pandemi som fortfarande inte helt lämnat oss, så kommer nu konsekvenserna av denna. Man talar om de socioekonomiska konsekvenserna av pandemin. Allt fler barn och vuxna får problem med psykiskt illamående, mycket till följd av oron i pandemin, men också de ekonomiska konsekvenserna av pandemin. Såsom allt fler konkurser, ökad arbetslöshet och med detta en ökad osäkehet kring den egna livssituationen. 

Vi har också ett allvarligt krig i vårt närområde, som inte bara hotar Europas säkerhet, utan genom EUs sanktioner, har livsmedelspriserna ökat rejält, för att inte tala om energipriserna. Just priserna på livsmedel, var redan på väg upp innan kriget I Ukraina startade.

Så med det sagt, går vi nu en mycket osäkrare framtid till mötes.

Redan ekonomiskt utsatta grupper kommer att få det ekonomiskt mycket sämre, men även andra grupper i samhället, som tidigare klarat sig bra ekonomiskt, men som på ett eller annat sätt drabbats av pandemin. Boendekostnaderna beräknas rusa i höjden, liksom inte minst energikostnaden. Men detta beror också lite på var du bor i landet. I norr har man överskott på energi, och där kommer man inte att märka lika mycket av det skenande elpriset. Medan man däremot i södra Sverige redan nu upplever väldigt stregrande elpriser. Kostnader för vattnet kommer också att stiga, då vattnet värms upp av energi. 

Antalet vräkningar ökar åter och dom väntande hyreshöjningarna tillsammans med de höga elpriserna, kommer att skapa ännu större ekonomiska klyftor.  Där återigen, kommer de utsatta grupperna att drabbas hårdast, men alltfler grupper kommer att drabbas. Vi står ännu bara på kanten till den ekonomiska katastrofen.

Många grupper kommer att drabbas redan i inledningsskedet, såsom de ensamstående föräldrarna och deras barn. Långtidssjukskrivna, människor som lever på a-kassan men också de som uppbär försörjningsstöd. Men krisen kommer definitivt inte att stanna där.

I denna lågkonjunktur drabbas barnen också svårt, tuffare levnadsförhållanden skapar också större utsatthet men också osäkerhet. I en serie som börjar idag, kommer vi veckovis, att ta upp olika sidor av den ekonomiska krisen som vi befinner oss i. 

// B K R O Kraft Force - B K R O Barn

   2022-10-06

 

 

En analys av valresultatet

12 Sep 2022

                               /af14f636-6866-45b9-aae5-aa7199b80d0d.jpg

Dagen efter valnatten har kommit, ljuset lyser klart och även valresultatet. Det blir med all sannolikhet ett regimskifte. Det ser ut som en ny regeringskonstillation, på svagaste möjliga grund kommer att ta form. En minoritetsregering ledd av Moderaterna, Liberalerna och KD. Där det är SD som faktiskt är garanten för att ens detta regerings underlag skall kunna formas. 

I den politiska debatten är det viktigt att alltid ha respekt för sina motståndare, för inom politiken så har sanningen, eller definitionen av sanningen två sidor. Detta beror nturligtvis på den politiska åskådningen som man har. Och under detta val så glömdes verkligen ideologin bort, det kom att handla om sakfrågor och indirekt även om rädsla.

Därför var alla politiska partier förlorare i år, utom SD. Även socialdemokraterna gick fram, trots en urusel pandemipolitik, och en misslyckad och stundtals förlamande politik gällande integrationen liksom inte minst rättsfrågorna. Man har inte lyckats bryta framförallt gängkriminaliteten. Men jag tror också att socialdemokraterna har kunnat hämta upp sig till viss del med bytet av partiledare. Det är min uppfattning att Magdalena Andersson är just vad socialdemokraterna behöver, hon blir en samlande och enande kraft och hon blir på många vis en landsmoder och känns inte minst statsmannamässig och är väldigt lätt att gilla. Hon har blivit allt det som socialdemokraterna verkligen behöver och jag är övertygad om att Magdalena Andersson är socialdemokartins andra chans... Det är bara beklagligt att inte Stefan Löfven avgick tidigare, för då hade socialdemokraterna haft en mycket större chans.

Moderaterna kom heller inte att göra det valet som man önskade, man blev inte ens det största partiet utan SD, därmed sagt kommer också en minoritetsregering att överleva enbart på stödet från SD. Frågan är, om verkligen SD kommer att nöja sig med att vara ett stödparti? KD gjorde heller inget bra val, och i SVTs valstudio menade Bush att dom valt att stå tillbaks till följd av Kristerssons regeringsalternativ. Detta var ytterst märkligt, då ett starkt regeringsunderlag hade mått bra av ett starkt valresultat även av KD. Moderaterna vann mycket på rättsfrågorna och folkets vanmakt gällande gängkriminaliteten. Men även det faktumet att Moderaterna alltid mer eller mindre varit hela det konservativa blocket. Även som politisk motståndare, har jag stor respekt för de konservativa värderingarna som Moderaterna alltid repressenterat...

Men nu har den politiska maktkartan ritats om efter valresultatet. Jag tror fullt och fast på att Sverige demokraterna vann mest av allt på det sk "påskupproret". Där det blev mycket tydligt hur segregerat det svenska samhället verkligen är. Där motsättningar kom upp till ytan och blev väldigt tydliga. Genom rädsla och genom missnöje, kunde Åkesson växa. I partiledarutfrågningen som SVT gjorde, så tillstod Åkesson att om Sverige hade haft en fungerande integrationspolitik, så hade aldrig SD funnits. Detta i sig är ett misslyckande för alla politiska partier. Sedan tror jag också att de sociala medierna och de yngre generationerna också var en stor makt och plattform i valet, som framförallt kom att gynna SD. 

Vidare så går det inte att komma ifrån att flertalet partier ändrat den politiska kursen i deras migrationspolitik, till följd av SD. Dessa partier är Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna. 

När det gäller Centerns valresultat, så gjorde även de ett sämre val. Jag tror att Lööf tappat vissa väljare till Magdalena och socialdemokraterna. Men framförallt tror jag också att det  handlar om en ideologisk motsättning. Det "gamla" gardet av kärnväljare kan och vill supporta ett konservativt block, medan den moderna väljaren kan välja Lööf för att hon är en ideologisk motståndare till Åkesson. Skulle Lööf avgå under den här mandatperioden, skulle motsättningarna bli uppenbara. Jag tror att en orientering till det konservativa blocket, skulle innebära att centerpartiet kommer att minska. Men just nu är centerpartiet och Lööf en viktig garant för för vår demokrati.

Miljöpartiet tror jag överlevde och växte, mest av allt av taktiska röster. Jag hade önskat att det var på grund av att miljöfrågorna är så viktiga, men sorgligt nog har de fått en underordnad betydelse. Därför är det väldigt viktigt att man skapar en stark profilering på sina frågor. Och att man blir starkare i opposition. 

Även Liberalerna, tog sig in i riksdagen igen, trots att de så sent som i våras varit uträknade. Man gjorde en stark upphämtning, även om många röster som hos miljöpartiet var taktikröster, eftersom bägge sidorna också är beroende av att dom finns kvar i riksdagen. Sedan har också den tillförordnade partiledaren gjort ett bra jobb, och han har visat sig mycket folklig!

Vänsterpartiet minskade också från tidigare valresultat, men även dom kan växa sig starkare i opposition. Men i mina ögon så är dom SDs första motståndare. Även där har partiledaren visat sig mycket stark och har profilerat många viktiga kärnfrågor. 

Min uppfattning är att oppositionen har allt att vinna på att SD har vuxit sig starka, ett starkt ytterhetsparti, ger allt som oftast en stark och enad motståndare. Men just nu, i det krassa dagsljuset, dagen efter valnatten, så är vi alla förlorare tyvärr. Utom just SD. 

En utopi vore, om vi fick till en stark samlingsregering, eftersom vi går mot oerhört oroliga tider. Lågkonjunktur, krig i vårt närområde och inte minst en ökande inflation och arbetslöshet. Skenande mat och elpriser.  Kanske står vi inför den värsta tiden efter krigstiden. För vi behöver enighet och samling kring Sveriges bästa. Men detta kommer dessvärre icke att ske.

Vi behöver ett land i mångfald och vi behöver ett land där alla inkluderas och där alla människor ges samma förutsättningar, oavsett bakgrund. Vi behöver också ett samhälle som värnar om de mest utsatta. 

2022-09-12

Zelda Boudine Strömbäck

 

 

Glad Midsommar

24 Jun 2022

                              /swedish-midsummer-cake-with-berries-and-cream-lavender-and-lovage.jpg

 

Vi på B K R O Kraft Force, vill passa på att önska er alla en Glad Midsommar

och en riktigt skön sommar.

Sommarlov

23 Jun 2022

                                    /portrait-of-christ-.jpg

Äntligen är det sommarlov, ingen skola , inga läxor och inga tidiga morgnar. Friheten är total, långa sovmorgnar , vackert och varmt väder, bad och grillning. Och ofta också semester! För många barn och unga är sommaren den bästa tiden, ja det är den oftast för vuxna också.


Men för alla barn och vuxna är inte sommaren den bästa. Barn och unga som som lider av psykisk ohälsa kan få det jobbigare under sommaren, för Sverige stannar under sommaren och vårdkontakter kan vara svårare att nå. Vissa lever också i missbrukarfamiljer, och där kan sommaren och gemenskapen utebli, och närvaron kan istället bli en trigger för olika former av tragedier. Alla familjer har heller inte ekonomier för semestrar och andra olika aktiviteter för barnen. Alla dessa olika faktorer spelar in, hur sommaren kommer att bli.


Utsatta barn kan också söka sig till olika gruppkonstellationer, för att överhuvud taget bli sedd. Gruppen stärker oftast en svag individ och i gruppen och genom gruppen blir man någon.
Därför ligger det i samhällets ansvar, att anordna olika aktivteter för alla barn och unga som behöver det. Det skulle också vara väldigt bra om många av fritidsaktiviteterna kunde vara kostnadsfria. På detta vis, utjämnas också de sociala skillnaderna mellan barnen.


B K R O Barn, hade fram till pandemin olika fritidsaktiviter varje sommar, men också året om. Dessa aktiviteter kommer att tas upp till sommaren 2023. Men redan i höst börjar biokvällarna och aktiviteter på höst, sport och påsklov.
Men från oss alla på B K R O Barn önskar vi alla er ett underbart sommarlov. Var rädda om varandra och njut av sommaren, solen och friheten.
- Skulle sommaren mot förmodan inte vara så bra, är ni välkomna att kontakta oss. För vi finns här hela sommaren!

B K R O Kraft Force och B K R O Barn

En krönika om det oförsvarbara våldet

17 Apr 2022

                            /0e4307cc-29d1-45a5-a4b3-6c997d3c6e80.jpg

Vi har i en längre artikelserie analyserat gängkriminalitetens konsekvenser på det svenska samhället. Orsakerna men också konsekvenserna som detta har både kortsiktigt men framförallt långsiktigt. Orsakerna är bland annat en kapitalt misslyckad integrationspolitik, där människor i vårt samhälle inte får likvärdiga chanser.

Missnöjet och hopplösheten är stor hos de unga och gängkriminaliteten är en snabbare väg till framgång och framförallt pengar. Där lojaliteten i gruppen är lika med överlevnad. Där denna tystnadskultur, gör polisarbetet  näst intill omöjligt.

Konsekvenserna blir vi och dom. Rädslan och fördomarna byggs på, och vårt mångkulturella samhälle hotas i grunden. Detta kommer med all sannolihet att bli den största utmaningen Sverige stått inför, sedan andra världskriget. Vi har ett ödesval och fel majoritet innebär katastrofala konsekvenser för vårt mångkulturella samhälle.

När så de våldsamma upploppen startade på skärtorsdagen i Linköping, vidare till Norrköping och flera andra städer i Sverige under påskhelgen, så har det resulterat i att vårt samhälle blir än mer hotat. Orsaken till de startade upploppen var en dansk högerextrem politiker, Rasmus Paludan, vars ambition var att resa genom Sverige för att bränna Koranen. Hans hela syfte var faktiskt provokation och massans reaktion. Tyvärr gick allt enligt hans planer, reaktionerna var omedelbara. Och dessa var våldsamma och fasansfulla. För det är aldrignågonsin försvarbart att använda våld.

Detta är också den heliga månaden Ramadan, där frid och fred är det viktigaste budskapet. Paludans provokationer förtjänade inte mer än en axelryckning. Hans teorier och hans främlingsfientlighet delas av få, och han är obetydlig i politiska sammanhang. Men upploppen som följde honom i spåren, ger honom makt. För detta är det kaos som han eftersträvade att skapa.

Det är också viktigt i detta sammanhang, att komma ihåg, att islam är en fredfull religion! Och att använda religionen som en förevändning till att använda detta massiva våld är helt felaktigt. För människorna i upploppet lyckades med det omöjliga, att bli sämre människor än den Paludan själv är. Bristen på respekten för polisen och rättssamhället är helt borta. Framförallt blottades hatet och det faktumet att hela vårt samhälle håller på att krackulera. 

Stenar kastades, bilar antändes, poliser angreps och bilder och videor på sociala medier  cirkulerar, som visar hur flera av ungdomarna står på polisbilarna och skriker hatiska ord. Våldet och hatet var för stort, och detta kommer att få långtgående konsekvenser är jag rädd för. 

Detta är en förnedrande bild av Sverige som har förlorat kontrollen! Allt detta spelar de starka högerpopulistiska krafterna i händerna, inte minst alliansen som verkar för ett regimskifte. Statsminister Magdalena  Andersson har ett tufft läge, hon måste ena folket så att främlingsfientligheten inte får en grund att stå på. Hon måste vidare besegra även gängkriminaliteten. Segregationen måste bekämpas, för läget är skarpt nu. Straxt innan påsk visade nya opinionssiffror att SD backade , men dessa upplopp kommer med all sannolikhet att ge dem vind i seglen igen. Vi måste våga ta en samhälls debatt nu, innan det blir försent!

B K R O Kraft Force

/ Annah Ally Boudine

   2022-04-17

 

Reflektioner av ungdomar om gängkriminalitet.

21 Mar 2022

                               /black-and-white-roses-1.jpg

Kriminaliteten uppstår på grund av de olika skillnaderna i samhället. Främst mellan rika och fattiga och där staten prioriterar bort dom drabbade områdena, och istället väljer att utveckla de lugna områdena till ännu tryggare områden. Och det skapar kaos i de andra utsatta områdena där kriminaliteten inte får ett slut.

Människor man umgås med och ens förebilder, har en väldigt stark inverkan på hela ens framtid och mest av allt hur man blir som person. Därför är det viktigt att man även som förälder ser till att ens barn är runt är runt omkring bra människor med bra förutsättningar och med mål i livet. Citatet "säg mig vem du umgås med och jag skall säga vem du är" stämmer.

I utsatta områden är vapen och droger något som glorifieras av de gängkriminella och det speglas till de yngre barnen i området. Pengar, droger och vapen är makt i ett sådant samhälle, alla krigar för att vara bäst, om det finns någon som har mer makt än vad man själv har, då ser man till att den personen försvinner från marknaden, dvs skjutning, mord.

I utsatta områden är det ganska ofta som barn ser skillnader mellan de som har pengar och mindre pengar . Vilka som bor på finare områden och som har råd med vad de vill. Man vill bli som dem, men oftast har barnen invandrarbakgrund och där föräldrarna inte ens kan svenska eller är integrerade.

Men man kan inte komma in i samhället, om int samhället inte släpper in en och accepterar en i samhället. Då blir det stora skillnader i samhället. Och barn som upplever det försöker att ändra på det genom att tjäna pengar på egen hand. Oftast börjar de driva en försäljning av droger med sina vänner, som också är i samma situation. Oftast börjar de själva att ta droger och fastnar i en ond cirkel.

När man testar droger blir man beroende, tex om du testar att röka några gånger, så börjar du röka allt oftare . Och sedan blir det lättare att röka sådant som är olagligt, och efter det är stegen väldigt små.

Resultatet av det blir att man struntar i skolan och fokuserar allt mer på kriminella aktiviteter. Man kan hoppa av skolan, eller komma på behandlingshem eller ungdomsvårdsanstalt. Sedan kommer man ut och den framtiden som finns och dom lättaste pengarna, är tyvärr kriminaliteten. 

 

Gängkriminaliteten, del 5

21 Mar 2022

                                   /be-confident-kd-murray-accountability-coach.jpg

B K R O Barn har samtalat med några ungdomar  och vi ställde dem några frågor som dom fick besvara. Det var undomar från en stad med hög gängkriminalitet med många skjutningar och det var från en större stad där man framgångsrikt lyckats bekämpa gängkriminaliteten.

Frågorna som vi ställde var följande:

1 )

Känner ni någon som är gängkriminell?

2 )

Finns det många i er bostadsområde som är kriminella eller som använder droger?

3 )

Finns det eller har det funnits gängkriminella i er skola?

4 ) 

Är ni rädda för dem som tillhör kriminella gäng?

5 )

Känner ni kompisar som mår dåligt? Har ni mått dåligt?

6 )

Har ni blivit erbjudna droger? Var i så fall?

7 )

Har ni kompisar eller klasskamrater som använder droger?

8 )

Hur ser ni på gängkriminella? Och vad har dom för rykte?

 

Svaren varierade , men då flera av  ungdomarna bor i ett segregerat område med hög kriminalitet och gängkriminalitet, så var svaret inte överaskande att man kände till flera gängkriminella i bostadsområdet. Men att man inte hade direkta kontakter med någon gängkriminell. I staden med mindre gängkriminalitet, var det överaskande svaret att man kände till flera gängkriminella.

Det har funnits elever med kopplingar till gängkriminalitet på allas skola, men man vet inte nu. Ungdomarna är heller inte rädda för de kriminella gängen.

Flertalet av de utfrågade kände andra unga som mådde dåligt och någon mådde själv också dåligt.

Inte helt oväntat, hade flera blivit erbjudna droger, men inte alla. En hade blivit erbjuden av äldre killar i skolan. En annan hade blivit tillfrågad på stan och en tredje på en fest.

Man kände också till fler som använde droger. Det var flera på skolorna som använde droger.

En del av ungdomarna tyckte det var häftigt med gängen, att många var imponerade av deras livsstil och deras pengar. Ungdomarna från de segregerade området, var mindre imponerade.

 

Sammanfattningsvis kan man säga att gänkriminaliteten verkar vara väldigt utbredd i vårt land och att det är flera faktorer, som verkar som grogrund för de olika nätverken.  Men den allra viktigaste orsaken är segregationen som är utbredd över hela Sverige. Man växer upp i ett orättvist samhälle , där människor inte ges lika förutsättningar. En del ungdomar vi har talat med, säger att dom blir dömda i förväg. Man ges inte rätten till lika förutsättnigar, och då talar vi kanske mest om boendesegregationen liksom skolsegragationen. 

Rätten till ett likvärdigt liv finns inte, och detta beror på den misslyckade integrationspoliken. Våra intentioner må ha varit väldigt goda, men segregationen är ett faktum som skapar stora problem i samhället. Utanförskapet och ilskan är en stor anledning till en mörkare väg.

- Nu försvarar vi inte på något sätt de gängkriminella och deras ageranden. Men vi ser en orsak och vi försår en viktig anledning i utanförskapet. Men det handlar också om deras behov av pengar, som gör att dom tappar all heder och moral. Och där jakten efter pengar men också hämnd, gör att man skjuter ihjäl varandra ursinningslöst. Och där det är de unga som rekryteras som bödlar. Det är en skrämmande känsla, när det är unga tonåringar som utan att blinka, kan skjuta ihjäl en annan människa, för en liten summa pengar som lika snabbt försvinner. 

Magdalena Andersson, sa i sitt tal när hon valdes till statsminister, att hon skulle vända på varje sten, för att komma till rätta med gängkriminaliteten. Än så länge märks inte detta, även om vi hoppas att hon kommer att lyckas. 

Det krävs gigantiska förändringar och det krävs också en förändrad inställning hos unga när det gäller gängkriminaliteten. Vi har en lång väg att gå, men allt är möjligt med ökad medvetenhet.

B K R O Barn

B K R O Kraft Force

Vi glömmer aldrig

28 Jan 2022

                             /simple-beauty.jpg

 

Till minne av förintelsen, så ärar vi offren och överlevarna i en av de mörkaste perioderna i vår historia. Men det är inte tillräckligt att inte glömma. Mänskligheten måste vinna över det onda och vi måste varje dag lära oss att bekämpa hat i alla former.

Vi kommer aldrig någonsin att glömma.

B K R O Kraft Force

 

Tillbakablick på 2021 och förhoppningar inför 2022

31 Dec 2021

                               /2022-new-years-prosperity_love_success-candle.jpg

Detta är årets sista dag, som är både vemod men också förväntningar och förhoppningar på det nya året.  Först och främst kan konstateras att 2021 också går till historien som pandemins år. Det började lovande med mass vaccinationer världen över, men covid-19 har förmågan att mutera mer än något annat virus. Under sommaren och hösten såg det hoppfullt ut, då dödstalen minskade drastiskt, och för många människor blev det också en återgång till vardagen. Men under november och december började uppgången på smittade men också antalet döda... Pandemin kommer med all sannolikhet att fortsätta även under nästkommande år. Men ju mer kunskap som vi förvärvar beträffande viruset, ju större är sannolikheten att vi så småningom kommer att kunna att plana ut pandemin.

Men pandemin har påverkat många människor illa och livet har blivit allt osäkrare, i synnerhet för redan utsatta grupper. Den ekonomiska osäkerheten har gjort att många människor förlorat sina jobb, och med detta infinner sig en större osäkerhet i många familjer. Och osäkerhet och frustration kan ofta tyvärr leda till vanmakt, som i sin tur kan generera i våld och större osäkerhet.  Med andra ord, är det en grogrund för många mänskliga tragedier...

Under våren kom också samhällsdebatten för en stund att handla om just kvinnovåldet, där vi deltog flitigt i medierna. För det är verkligen hög tid att vi kräver våra rättigheter och att vi på många plan får till lagförändringar som gynnar brottsoffren , nämligen de utsatta kvinnorna och barnen. Vi hoppas naturligtvis på att en ökad medvetenhet också skapar långsiktigt ett rättssäkrare samhälle för alla utsatta människor i vårt land. 

Även våldet och gängkriminaliteten har kanske mer än något annat, dominerat vår samhällsdebatt. I denna debatt har vi också deltagit.  Hur är det möjligt att vårt land inte lyckas klara upp dessa avskyvärda brott? Hur är et möjligt att Sverige toppar listan över gängkriminalitet i Europa? Oftast är gärningsmännnen yngre killar, så kallade "springpojkar" som inte räds någonting och inte drar sig för att begå morden mitt på ljusa dagen och när många människor är ute. Frågan är också hur har detta kunnat hända? Vi har definitivt misslyckats med vår integrationspolitik, segregationen är allmänt utbredd från norr till söder. Kanske borde vi blivit allvarligt varnade när det gällde den stora tillströmmningen till IS, men inget politiskt parti agerade tillräckligt kraftigt för att bryta den negativa spiralen. För i sanningens namn, förjänar alla människor en chans, och denna chans har inte givits alla som kommit till vårt land. I segregerade områden ges inte samma livskvalitet som i övriga landet. Rätten till bra utbildning, rätten till bra vård och omsorg och rätten till en fritid, den finns inte för alla. Och att ständigt slå i underläge, väcker vanmakt men triggar också hatet. 

Nästa år har vi val, och det är ännu mer viktigt nu att ta möjligheten att delta i den demokratiska processen som valet är. Det är vår chans att påverka och det är vår chans att medverka till förändring. 

Nästa år borde komma med mera hopp om att vi kommer närmare ett slut av pandemin. För vi behöver verkligen hopp i en mörk tid som denna.

B K R O Kraft Force

Några ord om det politiska kaoset

24 Nov 2021

                                   /74e6bc05-acf3-42a2-8e38-d9321269438e.jpg

Vi har visserligen sagt att vi är politiskt obundna, men detta är nog en sanning med modifikation. För B K R O Kraft Force stora prioriteringsfråga handlar om arbetet med utsatta människor i olika miljöer och i olika sammanhang, just för att utsatthet kan drabba alla. Vi har alltid känt att en rödgrön regering gynnarr vårt arbete mer, än en konservativ konstellation i form av moderater, kristdemokrater och slutligen sverigedemokraterna. Till nästa val med all säkerhet även liberalerna, om man nu kommer över spärren.

Dagens superonsdag blev verkligen en fars, först röstar riksdagen för den första kvinnliga statsministern och efter detta röstar man ja till det konservativa blockets budget.

Det är svårbegripligt hur centern och Annie Lööf, som sedan förra valperoden profilerat sig främst med  det aktiva ställningstagandet att inte samarbeta med det  högerpopulistiska sverigedemokraterna, sedan lägger ner rösterna i budgetomröstningen. Detta gör att centerpartiet går emot sitt eget ställningstagande och indirekt medverkar till att få en budget som är framförhandlad av ett högerextremistiskt parti. Miljöpartiet agerande var rent ideologiskt, för politik måste slutlgen handla om övertygelse och inte ändlösa kompromisser. För dem fanns inget alternativ, då man inte kunde sitta i en regering med en blåbrun budget.

Vi går en mycket orolig tid till mötes, och skulle ännu en gång socialdemokraterna få regeringsuppdraget, känns det också en smula märkligt att göra detta med de konservativa blockets budget. Vi ser också med stor oro fram emot ett regimskifte, då just deras politik inte kommer att gagna de mest utsatta i vårt samhälle.

Besvikelse över detta politiska kaos är en underdrift!

Det meningslösa våldet och dödandet. Gängkriminaliteten, del 4.

24 Oct 2021

                               /8e3ceae6-ff52-4385-b6db-f7d58d5d3532.jpg

Natten till fredagen mördades en av de största svenska artisterna inom rap musiken i Sverige. Det var en ung kille , bara nitton år gammal. Han borde haft hela livet framför sig. Skjuten och avrättad och med all sannolikhet är mordet kopplat till gängkriminaliteten. Detta meningslösa dödande, där liv inte har något som helst värde. Oftast är också mördarna mycket unga och hänsynslösa mördare. 

Mordet är det senaste dådet i en våldsvåg som faktiskt svept över Sverige i flera år. Antalet skjutningar har passerat 270 bara hittills i år och där 40 människor har offrats i det meningslösa våldet. Och det är ett gigantiskt misslyckande att samhället inte lyckas komma till rätta med gängkriminaliteten och även glorifieringen av den. Och i värsta fall, kommer mordet på den kända unga artisten, bli en vattendelare i vårt land.

Bakom varje offer finns en människa som hade ett liv, en familj och vänner och förlusten är så mycket större än statistiken visar. Detta skapar tveklöst ringar på vattnet.

Våldsspiralen måste få ett slut och samhället måste även erkänna sin del av ansvaret. Men man kan heller inte beskylla samhället för allt. För i slutändan handlar allt bara om att vi som individer väljer själva vilken väg vi skall gå i livet. 

Våld är alltid fel, oavsett om du kommer från ett liv som utsatt eller som priveligerad. Ingenting ger dig rätt att döda och beröva en människa sitt liv.

B K R O Kraft Force

- B K R O Barn

Gängkriminaliteten och dess orsaker, del 3

17 Oct 2021

                              /brassai-1899-1984-1936-montmartre-paris.jpg

 

                             

                              Klasskillnader, inte gangsterrap, avgör vår framtid

Borgerligheten lanserar låtsasförslag mot kriminalitet eftersom de vägrar erkänna att vi lever i ett klassamhälle, skriver Arbetets ledarskribent.

 

Unga män från arbetarklassen löper sju gånger större risk att lagföras för brott än unga män från överklassen.

Men jämför man dem som är födda i Sverige med dem som är födda utomlands är skillnaden väsentligt mindre.

Siffrorna kommer från tankesmedjan Katalys 752 sidor långa tegelsten om det svenska klassamhället, ”Klass i Sverige”, som är skriven av ett 40-tal forskare och utredare.

Kriminalitet är en klassfråga. Men trots att utlandsfödda svenskar är överrepresenterade inom arbetarklassen förväxlas ändå klassproblematiken med etnicitet.

Det är inte så konstigt. För det är svårare att förklara problemen med 752 sidor klassforskning än att se det mörka håret på dem som gör skit och dra slutsatsen att problemet sitter i hårfärgen.

Den förklaringen kräver bara att man säger ett ord.

Ett faktum som den konservativa högern med Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna i spetsen tagit fasta på när de envisas med att sätta ett likhetstecken mellan kriminalitet och invandring.

Även liberaler letar med lupp efter en annan förklaring än klass.

I Sveriges största morgontidning, liberala Dagens Nyheter, har man bland annat propagerat för att ”enkla jobb”, läs sänkta löner, skulle vara ett effektivt sätt att motverka gängkriminalitet.

Ett mer färskt exempel på en låtsaslösning är Robert Hannah, integrationspolitisk talesperson för Liberalerna, som tycker att Spotify borde rensa bort den kriminellt belastade rapparen Yasin från sina rekommenderade spellistor. 

Gangsterrap pumpas ut från tonårsrum i både Rinkeby och Djursholm. Men brottsstatistiken bland de unga invånarna ser helt olika ut, trots att det bara skiljer en 20 minuters bilfärd mellan de två områdena i Stockholm. 

Skillnaderna i utbildning och ekonomi kan inte heller vara större.

I Sverige är det postnumret som bäst förutser vilken kvalitet på undervisningen ett barn kommer att få enligt OECD.

De med lägst inkomst i Sverige tjänar bara 6,7 procent av vad den rikaste procenten tjänar visar siffror från SCB och enligt Skolverket kan en fjärdedel av ett barns betyg härledas till föräldrarnas inkomst och utbildning.

Är du en arbetarklassunge från Rinkeby, eller för den delen ett barn ur arbetarklass var som helst i Sverige, är du därmed dömd till en mycket sämre start i livet än din kamrat från Djursholm av den enkla anledningen att du råkade födas in i fel familj.

Borgerligheten älskar att prata om meritokrati. Det vill säga att alla barn har lika möjligheter, oavsett socioekonomisk bakgrund.

Men faktum kvarstår: ekonomisk ojämlikhet och meritokrati är en ekvation som inte går ihop.

Att tackla orsaker och inte bara konsekvenser är en bra utgångspunkt om man vill bekämpa kriminalitet på riktigt. Något som otaliga socialarbetare, kriminologer samt den nuvarande rikspolischefen pekat på hela tiden.

Men i en samtid där klassanalysen vittrat sönder är det inte många som vill lyssna.

Vi får hoppas att Katalys nya bok är startskottet på en bred diskussion om klassfrågor i Sverige. Så vi besparas låtsasförslag på riktiga problem.

I Djursholm blir man inte kriminell av gangsterrap. Inte i Rinkeby heller för den delen.

Men som borgerlig politiker eller ledarskribent är det säkert skönt att skylla ifrån sig när man vägrar att erkänna att vi lever i ett klassamhälle.

Gängkriminaliteten, del 2

3 Oct 2021

                            /8e3ceae6-ff52-4385-b6db-f7d58d5d3532.jpg

                                 Fragment ur verkligheten

En varm vårkväll i maj 2021, klockan var runt 19 på kvällen, sköts en ung man till döds. Hans vuxna liv hade precis börjat, han sysslade med musik och han rappade och karriären hade tagit fart. Hans föräldrar och syskon var så stolta över honom. Men sedan hade han också sitt gäng...

Denna varma vårkväll hade han ärende till affären, några hundra meter från affären , hinner en cyklist upp honom och hans kompisar... Han avrättas på platsen, iskallt och skoningslöst...

Hans far gick till mordplatsen varje dag, han stannade där hela dagarna. Fadern sörjde, hans fru och hans syskon sörjde och sörjer fortfarande. För hur kan man någonsin acceptera att ens barn rycks bort i meningslöst våld och hat? 

Hela stadsdelen sörjde sin vän och för hans gäng, var det startskottet till att hämnas sin "bror".

En tidig kväll i början av augusti, förföljer en person på cykel 4 unga killar som kommer från centrum. Två av dem lyckas fly från platsen och sedan skjuter cyklisten de andra två killarna. Det var bara några hundra meter från mordplatsen av deras vän, som mördats ett par månader tidigare. Killarna var 15 och 16 år gamla. Den yngsta som skulle börja i nian några veckor senare, avled redan nästa dag. Den andra killen överlevde.

Ungefär en månad senare, i en annan stadsdel tvärsöver staden, så sitter en man vid lunchtid på en restaurang och äter med några andra. Han skjuts till döds genom fönstret. Två män ses lämna platsen.

Detta är fragment tagna ur verkligheten och från en större svensk stad! Vårt djupa deltagande i sorgen till offrens familjer.

B K R O Kraft Force 

 

 

 

 

Segregationens roll i gängkriminaliteten. Del 1

25 Sep 2021

 

                                          /mangfald-3.jpg

Sociala och ekonomiska skillnader förklarar bäst vår segragation.  Stora variationer av inkomster bidrar alltid till att segregationen ökar. Samtidigt som vi allmänt har fått allt högre löner,så har samtidigt de socioekonomiska skillnaderna och klyftorna i Sverige vuxit och därmed också segregationen. Man kan väldigt förenklat säga, att de rika har blivit rikare och de fattiga fattigare...

Segregation berör samtliga områden i samhället, och det är viktigt att ta hänsyn till det när man pratar om orsakerna bakom segregation. Segregationen förekommer till exempel inom utbildning, boende, hälsan och arbetsmarknaden. De olika områdena hänger nära samman och påverkar varandra – boendet påverkar skolvalen som  också påverkar rätten till vår hälsa samt även våra chanser på arbetsmarknaden. påverkar segregationen på arbetsmarknaden och tvärtom.  Resultatet är dåliga boendemiljöer, segregerade skolor och inte likvärdig rätt till sin hälsa. För allt spelar in.

Alla påverkas av ett samhälle som är segregerat då ett sådant samhälle inte håller samman, vilket bland annat påverkar känslan av gemenskap, trygghet och tillit. Samtidigt får segregation mer negativa konsekvenser för exempelvis boende i områden med socioekonomiska utmaningar än för boende i andra områden.

Segregationen i samhället har konsekvenser på individnivå – den påverkar människors förutsättningar och livsvillkor och inte minst barns uppväxtvillkor.

Segregationen har mer negativa konsekvenser för människors rättigheter, förutsättningar och möjligheter om de bor i områden med socioekonomiska utmaningar eller går i skolor som ligger i sådana områden. Både den svenska och den internationella forskningen visar att boende i områden med socioekonomiska utmaningar får sämre livsmöjligheter sett till skolresultat, utbildningsnivå och möjligheter på arbetsmarknaden, liksom när det gäller hälsa och levnadsvanor. Segregation får också konsekvenser för det demokratiska deltagandet och risken att hamna i eller drabbas av kriminalitet.

Det kan bero på att omgivningen påverkar våra strategier och beteenden, att vi missgynnas om vi inte har resursmässigt starka kontaktnät men också på att människor som bor i vissa områden stigmatiseras och diskrimineras. Stigmatiseringen och diskrimineringen försvåras av att den socioekonomiska och etniska segregationen i hög grad sammanfaller.

Segregationen har konsekvenser för bostadsområdens utvecklingsmöjligheter.

I områden där många har hög utbildning och höga inkomster har invånarna ofta bättre förutsättningar att få sina rättigheter och behov tillgodosedda än invånarna i bostadsområden där det finns socioekonomiska utmaningar. Människors möjligheter att ställa krav på offentlig och kommersiell verksamhet i sitt bostadsområde samt på sina barns skolor och kvaliteten i barnens utbildning påverkas av utbildningsbakgrund, ekonomiska villkor och kontaktnät. Därigenom riskeras en negativ spiral där segregationen förstärker befintliga skillnader i levnadsvillkor i olika områden.

Segregationen påverkar hela samhället negativt.

I ett samhälle där människor känner gemenskap och tillhörighet och där de upplevda avstånden mellan olika grupper är små, har också bättre förutsättningar till social sammanhållning över olika gränser. För det handlar förenklat om att människor som känner att de ingår i en gemenskap, också har tillit till varandra och förtroende för samhällets institutioner.

Däremot ett samhälle som har koncentrationer av människor med likartade bakgrunder och lika förutsättningar och med detta samma problematik, så riskeras sammanhållningen. Det kan leda till misstänksamhet, känsla av otrygghet, bristande tillit och samhörighet och ett ökat ”vi och dom”-tänkande. Det är också grogrunden för kriminalit.

 

B K R O  Kraft Force

← Äldre inlägg


Design By Pixelunion