B K R O Barn

för utsatta barn och ungdomar

Blogg

Sida 2

Om de stora inkomstskillnaderna i Sverige som genererar i ökad barnfattigdom.

2 jul 2018

Vi lever i en högkonjunktur, som borde tycker man avspegla sig även i vårt samhälle. Men på inget vis märks detta, för inkomstskillnaderna ökar och med detta även klassklyftorna. Denna utveckling leder även till att barnen drabbas och vi får fenomenet barnfattigdom. Men medan fler blir rika, blir även fler fattiga i Sverige. 

Barn kan inte påverka sin ekonomiska situation. Fattigdom i Sverige handlar inte om att vara på svältgränsen. Det handlar till exempel om att inte kunna vara med på aktiviteter i och efter skolan, att inte få ta del av samma saker som sina jämnåriga och att tvingas ta ansvar för att hålla kostnaderna nere hemma genom att inte kräva något. Det handlar om att skydda sina föräldrar från utgifter och att känna skam gentemot kompisar. Detta är en skrämmande utveckling, när vi får parallella samhällen i samhället. Utanförskap i uppväxten generarar långsiktigt i utanförskap och detta kan få långtgående konsekvenser. 

Vi kan exempelvis ta sommarlovet, det långa efterlängtade sommarlovet, som inte är glädje för alla. För alla barn kan inte delta i aktiviteter som andra barn kan och semestrarna finns över huvud taget som en möjlighet. Utan barnen får vara emma under sommaren och i bästa fall kan man göra korta dags utflykter. När sedan skolan börjar och läraren ber eleverna och berätta om sommarlovet, så är det många barn som tyvärr tvingas till påhittade historier. 

Vi lever också i ett prylsamhälle, där modellerna skall vara de senaste på bland annat mobilerna och helst såklart iphone. Man ska ha de nyaste kläderna och det finns många barn som får sina kläder från second hand butiker. Hur skall dessa barn kunna hävda sig med sina jämnåriga kamrater, när allt som räknas är den yttre fasaden?

Snart stundar valet och vad gör de politiska partierna åt de ökade inkomstskillnaderna? Inte särskilt mycket har ens hänt med en socialdemokratisk regering... Men frågan är, vad högervindarna som genomsyrar det politiska klimatet just nu skulle göra för att bekämpa den ökade fattigdomen i Sverige?

Vi måste reagera nu och bekämpa den ökade fattigdomen i Sverige.

 

B K R O Barn

 

                                     /bb2.jpg

 

 

 

Debattinlägg om barnfattigdom

2 jun 2018

 

Häromdagen uttalade sig vår finansminister Magdalena Andersson om att barnfattigdomen i Sverige kräver en stramare migrationspolitik. Detta uttalande gör hon i en DN intervju, och om vi tolkar detta rätt, så är det alltså för kostsamt för landet att ha en human flyktingpolitik för att vi först måste värna om att bekämpa barnfattigdomen i Sverige först och främst. 

I synnerhet är barnfattigdomen i Sverige särskilt stort hos de utrikesfödda och detta beror snarare på en misslyckad politik. 

Med integrationspolitik avses i svensk politisk debatt dels politik för att underlätta nyanlända invandrares etablering i landet, dels en anpassning av det svenska samhället efter de förändringar som invandringen inneburit.

 

Denna integrationspolitik har vi för länge sedan misslyckats med, och någonstans finner vi det oerhört oroande, och inte minst att detta går igen i den övriga rika världen.  Frågan som borde kunna ställas, är varför vi i Sverige är så oerhört rädda för en debatt gällande givande och tagande och framförallt det moraliska ansvarstagandet att hjälpa och förändra människors liv. Denna misslyckade integrationspolitik har lett till att bl a IS har kunnat rekrytera så många ungdomar. Vi lever i den rikaste delen av världen och vi befinner oss också i den största folkvandringsepoken som världen skådat. Mycket beroende på krig och oroligheter men också till en del beroende på globaliseringen. 

Vi befinner oss i en brytpunkt, där vi kan välja att bekämpa dessa missförstånd och generaliseringar, för annars kommer vi att få ett skoningslöst samhälle. Vi är i en högkonjunktur som kommer att förstärkas ytterligare och arbetslösheten är relativt låg. Ändock handlar en stor valfråga om skärpt migrationspolik och Sveriges tre största partier, Socialdemokraterna, Moderaterna och SD är rörande överens om att Sveriges migrationspolitik bör skärpas. Vi lever farligt när politiska företrädare hela tiden drar paralleeller mellan negativa händelser och utmaningar i samhället och Sveriges migrationspolitik. 

B K R O Barn säger ja till bekämpning av den stigande fattigdomen och barnfattigdomen. Men vi behöver ett humanare samhälle. Det Sverige som idag håller på att formas, är inte det samhället som värnar om de utsatta.

 

B K R O Barn

 

/bb2.jpg

 

Glädjande om ensamkommande

25 apr 2018

 

POLITIK. Centerpartiet tänker stödja lagförslaget om att låta 9 000 ensamkommande få möjlighet att stanna för gymnasiestudier. Det meddelade Annie Lööf på en presskonferens på tisdagen.

Regeringen behövde Centerpartiets röst för att driva igenom sitt förslag om amnesti till huvudsakligen afghanska män som i tre rättsinstanser befunnits inte ha asylskäl. De måste ha väntat i 15 månader eller mer på Migrationsverkets beslut och hunnit fylla 18 år under tiden. Tunga remissinstanser har varit emot, som Lagrådet. Övriga allianspartier liksom SD säger nej. Men idag står det klart att regeringen kommer att få det stödet de behöver. Centern säger ja, trots att man är fortsatt kritisk till hur förslaget utformats.

– Vi är fortsatt kritiska till val av konstruktion som regeringen har valt, men vi står inför det faktum att släppa igenom eller stoppa och då har jag och riksdagsgruppen tydligt landat i att i det läget väljer vi att låta de humanitära och medmänskliga aspekterna gå före, säger partiledaren Annie Lööf på en presskonferens.

Hon fortsätter med att säga att personerna kommer att få möjligheten att under tre månader återigen skicka in en ansökan om att få sin sak prövad.

Sedan är det en individuell prövning av varje ansökan.

– Men de som har kommit i kläm ska inte straffas och därför ska man få en förnyad möjlighet till att ansöka igen, säger Annie Lööf.

 

- Detta är glädjande nyheter för alla ensamkommande och alla runt om som arbetar för deras sak. Det är lysande, att Annie Lööf vidare väljer att hennes parti sätter humanitet och medmänsklighet framför politiska skiljaktigheter. Äntligen!!!

B K R O Barn

B K R O KRAFT Barn

 

/h2.jpg

Många barn lever i fattigdom i Sverige 2018!

24 apr 2018

 

Vi lever i världens rikaste del av världen, där valmöjligheterna borde vara många. Där egentligen inga människor skulle behöva vara fattiga, men så ser det inte ut. Många människor lever under existensminimum och detta är många barnfamiljer som tillhör denna grupp. Barn växer upp utan möjlighet att tex ha fritidsaktiviteter pga kostnaderna. Barn växer upp utan att någonsin varit på semester och barn växer upp utan möjlighet att röra sig som barnen omkring dem. Det ger minskad rörelsefrihet och kraftigt reducerade chanser till jämlikhet. Följden blir att det är ännu lättare för barnen att hamna i utanförskap och redan då är varningen ett utropstecken. Att skilja sig från sina vänner, genom att inte ha dem senaste kläderna och dem bästa mobilerna och andra teknikprylar så hamnar barnen i utanförskap. 

Frågan är vad Sverige kommer att göra åt detta?

Med de ökade inkomstskillnaderna med de ökade klassklyftorna till följd, så är segregeringen och utanförskapet resultatet av dem ekonomiska orättvisorna. Med den ökade arbetslösheten, den minskade sociala tryggheten och möjligheten att bryta en ekonomisk negativ spiral, så är farorna oändliga.

Det allra viktigaste är att se dem utsatta familjerna och barnen och att ge dem möjlighet att växa och att ge dem chanser.

För utan chanser har man heller ingen möjlighet till en ny start.

 

B K R O Barn

 

/123.jpg

Vi är glada och tacksamma

13 mar 2018

Vi är glada och tacksamma över att ha blivit vald till dagens hemsida i N.Nu framförallt är vi tacksamma över omnämningen av oss i deras motivering. Detta gör oss ännu mer övertygade om att hemsidorna är en viktig del i vårt arbete för att nå ut till er.

 

B K R O Barn

 

 

BKRO - för utsatta barn och ungdomar

13 mar 2018

bkrobarn.eu

Idag har vi på N.nu valt ut bkrobarn.eu till Dagens Hemsida. Det finns dessvärre en massa barn och ungdomar som på daglig basis utsätts för våld och övergrepp - fysiskt, verbalt och inte minst online. Inget barn ska behöva må dåligt för att andra människor runt omkring dem inte kan skilja mellan rätt och fel. Denna fantastiska sajt riktar sig till dessa barn och ungdomar och finns till för att stödja och hjälpa dem. Läs mer om BKRO här. Ett fin sajt om en viktig organisation och vi på N.nu är stolta över att få stå som värd.

Gilla hemsidan på Facebook:

Om den internationella kvinnodagen.

8 mar 2018

Till alla mormödrar, farmödrar, mammor, systrar, tjejer och flickor.

Idag är det er dag.

Grattis på den internationella kvinnodagen.

 

/h2.jpg

 

B K R O Barn

Om ensamkommande flyktingbarn från Afghanistan

6 feb 2018

På grund av rådande politiska situation, har de ensamkommande afghaniska pojkarnas vara eller inte vara kommit att bli en svårlöslig fråga för både politiker och migrationsverket. Få grupper i Sverige har utsatts för större hatkampanjer och misstänkliggöranden. Mobbens kritik sammanfattas i två punkter: de ensamkommande ljuger om sin ålder och det kostar för mycket att ta emot dem. Det är korrekt att det kostar mer att ta emot ensamkommande och de får en stöttning som andra asylsökande bara kan drömma om. Å andra sidan har det visat sig att ensamkommande - till skillnad från många andra - snabbt etablerar sig i det svenska samhället. 

Sedan kommer också frågan, om de ensamkommandes verkliga ålder och om detta tvistas ännu och Europa har också drivit med den svenska migrationspolitiken och i synnerhet de ensamkommande barnen. Men oavsett, har dessa ungdomar riskerat liv och hälsa för att ta sig till Sverige. Hur politiken har drivits med alla hvb hem och med tillgänglig personal dygnet runt, får politikerna själva svara för och inte de ensamkommande barnen. Därför anser vi att hela debatten är felaktig.

Men efter den senaste tidens terrorattentat i Afghanistan, så är det hög tid att migrationsverket beslutar sig för att avbryta utvisningarna av de ensamkommande ungdomarna.

Anledningen till detta är att det finns goda skäl till att tro att IS planerar att flytta sin rörelse dit efter att drivits ut från både Irak och till stor del även Syrien.

Man letar efter muslimska länder där centralregeringen är svag och där man tämligen ostört kan etablera ett fäste. IS har försökt i Libyen men stött på starkt motstånd där från lokala miliser.

Afghanistan matchar IS efterlysning perfekt. Landet har befunnit sig i konstant krig sedan Sovjetunionens invasion 1979 som blev startskottet för de radikala islamisternas framväxt i regionen.

Talibanerna, en islamistisk rörelse som styrde landet under några på 90-talet och störtades av USA 2001, lever vidare som en stark militär kraft. USA bedömer att de behärskar ungefär en tredjedel av Afghanistan och har kapaciteten att slå till nästan var som helst med terrordåd och militära attacker.

Till det ska nu läggas Islamiska staten som det senaste året etablerat sig i landet. Sannolikt har en del av de soldater som flydde krigen i Irak och Syrien när nederlaget där var oundvikligt, tagit sig till Afghanistan. Det finns också rapporter om talibaner som gått över till IS som försöker underblåsa hatet mot shiamuslimer genom att attackera deras moskéer med självmordsbombare.

Detta har skett samtidigt som USA och Nato mer eller mindre drog sig ur Afghanistan 2014. President Trump har åter ökat på den amerikanska truppnärvaron men den är ändå inte större än 15 000 soldater. Tillräckligt för att rädda kvar den folkvalde presidenten vid makten men inte för att besegra talibanerna.

Både talibanerna och IS har den senaste veckan visat att de kan genomföra stora terrordåd i huvudstaden Kabul och andra storstäder. Detta trots omfattande säkerhetsåtgärder på plats.

I förra veckan attackerades såväl diplomatkvarteren i Kabul (över hundra döda) som lyxhotellet Intercontinental liksom Rädda Barnens kontor i Jalalabad, en större stad nära gränsen till Pakistan. I dag attackerades militärakademien i Kabul av IS.

Målet med alla dessa terrordåd är att destabilisera landet och erodera befolkningens redan låga förtroende för sina demokratiskt valda politiker. De skickar en signal om att regimen inte kan skydda landets befolkning. Det underlättar för IS att etablera träningsläger i Afghanistan. På sikt vill förövarna bereda vägen för en ny islamistisk regim.

Läget börjar alltmer likna det som rådde i Irak några år efter USA:s invasion 2003. Dagliga terrordåd utförda av irakiska al-Qaida (som senare blev IS) paralyserade landet. Nu exporteras den taktiken till Afghanistan.

 

-Därför uppmanar vi migrationsverket att omedelbart stoppa utvisningarna av ensamkommanade barn och ungdomar till Afghanistan. Helt enkelt, för att deras liv och hälsa är i fara.

 

// B K R O Barn

 

/hjarta-for-bkrobarn.jpg

 

 

 

 

Barn under socialtjänstlagen.

30 jan 2018

Det finns så mycket att säga, både gott och ont om socialtjänstlagens LVU, lagen om omhändertagande av unga i samhällets regi/ansvar. Flera gånger har det varit livsavgörande och positivt för barns vidare utveckling. Andra gånger, har det förstört barns liv. Många av dessa barn är nu vuxna och har gått ut i vuxenvärlden sargade för livet. 

Det som är oroande är just det faktumet att socialtjänstlagen är en ramlag, och med detta betyder att handläggaren tolkar lagen efter sitt eget perspektiv. Detta gör att ett annat beslut skulle kunna tas av en annan handläggare med ett annat perspektiv. Detta anser jag själv, är en svaghet i socialtjänstlagen. 

Men många gånger kan ett omhändertagande av barn och ungdom vara nödvändigt, då det finns ingen annan möjlighet för en hållbar utveckling i barnets liv.

L V U

Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) är en lag som enligt 1 § LVU är avsedd att komplettera socialtjänstlagen (2001:453) när det gäller insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom upp till 20 år om det kan antas att behövlig vård inte kan ges den unge med samtycke av den eller dem som har vårdnaden om honom eller henne och, när den unge har fyllt 15 år, av honom eller henne själv.

Beslut om vård med stöd av 4 § LVU meddelas av förvaltningsrätten efter ansökan av socialnämnden.

 

Men för andra barn, kan ett omhändertagande vara förödande för barnets liv. Trygghet infinner sig inte bara för att ett barn omhändertas av socialtjänsten.Vidare finns det bra familjehem och andra är mindre bra. Ibland lyckas aldrig barnet få den tryggheten som är nödvändig för utvecklingen. I massmedia har vi följt flera vuxna som processat mot staten gällande deras familjehemsplaceringar som barn. Dessa människor fick hela sin barndom förstörd pga missbedömningar av människor och familjehem. Många människor blir skadade för livet. Just dessa barn som har skadats, har vi ofta kommit i kontakt med. Det är barn som tvingas följa samhällets egna spelregler och där det ofta är väldigt svårt för barnet att hävda sin rätt.  

För vissa blir familjehemmen ett lönsamt företag. Där man investerar allt efter att antalet  barn ökar. I vissa fall anlitar man annan personal som skall vara med barnen. Kommunen säger sig kontrollera familjehemmen mycket noga och man gör även kreditprövningar på de potentiella hemmen, just för att försäkra sig om att man åtar sig uppdraget med ädla avsikter. Detta är löjeväckande, då även sämre beställda hem kan ha kärlek i överflöd att ge dessa barn. Samtidigt så kan vissa familjehem förvandlas till lönsamma expanderande företag, framför socialtjänstens ögon.

 

Min slutsats blir, att vi har lång väg att vandra och att vi måste vara beredda att riva ner vissa byggstenar för att skapa en god grund. För barnen är vår framtid.

 

B K R O Barn

 

Vem ser dom osynliga barnen?

20 jan 2018

Dom finns överallt, i skolan, på dagis, inom idrotten och i många andra sammanhang. För det tränade ögat, är det inte svårt att upptäcka dessa barn och ungdomar. Men för det vanliga ögat, så är det betydligt svårare. Det är dessa barn som börjar med att avskärma sig eller lika väl avskärmas från sin omgivning. Barnen som inte tar någon plats och som vill vara så osynliga som möjligt. 

Barnen kan vara mobbade och måltavlor för andra barn men även vuxna. Barnen kan vara barn som bär på traumatiska, smärtsamma upplevelser och som stannat i smärtan som utlöste traumat. Barnen kan vara barn i missbrukarfamiljer, i våldsamma familjer och som ofta bär på ett stort ansvar för sin familj.

Det är kanske vår viktigaste uppgift som vuxna, att urskilja dessa barn och att se de olika signalerna.

I en artikelserie som vi skall publicera med start 21januari kommer vi att se närmare på de osynliga barnen.

 

// B K R O Barn

 

                                         /imag0547.jpg

Glöm inte den andra sidan av julen

17 dec 2017

För många är julen idyllisk och den framställs ofta som en familjeidyll, där alla förenas i gemenskap. Men det finns en annan sida av julen. Den som av många glöms bort. Julen kan skapa den djupaste förtvivlan och riva upp många sår. För dessa storhelger, tar också fram det värsta hos oss vuxna. För julen är svår för många utsatta grupper, när exempelvis inte pengarna helt enkelt räcker till julfirande och klappar och detta skapar en svår situation för både barn och föräldrar. Det kan vara fråga även om att barn i missbrukarfamiljer, får uppleva ännu mera alkoholkonsumtion hos föräldrarna och med det rädsla för vad som kommer att kunna hända. Det kan vara barn som lever i en familj där misshandel och övergrepp är vanligt förekommande.

För alla dessa barn, är julen inte  efterlängtad, utan julen frammanar ångest och en stor klump i magen. Dessa barn får aldrig glömmas och dessa barn måste alltid ses och upptäckas. För bortom julidyllen, finns den andra mörka sidan.

 

B K R O Barn

Barn och Kvinnorätts Organisationen

Kraft Force

-Vi står alltid på barnens sida.

 

/bkrobarn-god-jul.png

Julen närmar sig med storsteg

16 dec 2017

Om en vecka börjar julhelgen, som för de flesta är en helg av både gädje och förväntan. En helg, där familjen samlas och myser, för att inte tala om alla julklappar. Men för alla barn är det inte samma glädje utan snarare vånda. För vuxna klarar inte alltid julen på bästa vis, utan dessa julhelger kan vara svåra om man redan har problem i familjen med bråk och annat. Det kan vara av ekonomiska orsaker som barnfamiljer många gånger bävar inför julen, det blir helt enkelt för kostsamt. Det kan vara familjer som under helger och i synnerhet storhelger dricker alldeles för mycket. Då kan det bli extra svårt för barn att uppleva glädje under julen.

Till er alla barn vill vi säga, att ni inte är ensamma och att det finns alltid hjälp att få, även under jul och nyår. Tveka inte att be om hjälp. Vi finns här för er liksom många andra.

 

B K R O Barn, Barn och Kvinnorätts Organisationen Kraft Force

 

                                                 /hjarta-for-bkrobarn.jpg

Barn i socialt utanförskap i Sverige.

26 nov 2017

Det finns omring 2 miljoner barn i Sverige och dessa barn växer upp med olika förutsättningar i sina unga liv. Orsakerna är många och den mest betydande orsaken är socialt utanförskap. För att barn i utanförskap ska få ökad delaktighet i samhället och få sina rättigheter enligt barnkonventionen respekterade, behövs hållbara och långsiktiga förändringar i samhället.

 Tecken på socialt utanförskap i barndomen kan exempelvis vara: resursbrister i hemmiljön, bristande möjligheter till delaktighet och inflytande, knappa konsumtionsmöjligheter, svaga prestationer i skolan, avbruten skolgång, kriminalitet, missbruk och dålig psykisk och fysisk hälsa. Det här kan också vara riskfaktorer som kan påverka barnet negativt senare i livet. 

Socialt utanförskap är ett komplicerat fenomen som ofta handlar om den egna upplevelsen av att vara inkluderad eller känna sig utanför i samhället. Att exakt försöka definiera vilka barn som befinner sig i socialt utanförskap är därför svårt, och riskerar även att utelämna barn som har rätt att bli inkluderade i den beskrivningen. Det vi vet är dock att ju fler riskfaktorer en individ utsätts för, desto större är risken att hamna i socialt utanförskap.

 Det finns idag stora skillnader i barns tillgång till utbildning, god hälsa, bra levnadsstandard och känsla av välbefinnande. Det finns barn som inte får tillgång till sina rättigheter heller inte har likvärdiga möjligheter att delta fullt ut i samhället. Det gäller i första hand barn i ekonomisk utsatthet, i kombination med sociala problem och svårigheter i skolan. Det kan handla om bristande tillgång till utbildning, hälsovård, social trygghet, skydd mot våld, delaktighet och inflytande, kultur, fritidsaktiviteter och andra skyddsnät. De här barnen riskerar därmed att hamna i socialt utanförskap.

Barn som växer upp i socialt utanförskap riskerar att hamna i en negativ utvecklingskedja som är svår att bryta. Bristande möjligheter till delaktighet och inflytande riskerar att skapa en känsla av frustration och hopplöshet, vilket i sin tur ökar risken för negativ utveckling på sikt.

Barn i socialt utanförskap har till exempel sämre förutsättningar att utvecklas i takt med jämnåriga kamrater och nå sin fulla potential. De löper högre risk att drabbas av bland annat ohälsa, sociala problem, läs- och skrivsvårigheter, våld, mobbning, ungdomskriminalitet, arbetslöshet, fattigdom, diskriminering.

Barn och unga uppger själva hur ett ekonomiskt och socialt utanförskap ger konsekvenser inom en rad olika livsområden: dålig kost, svårigheter att klara av skolarbetet, negativa effekter på hälsan, dålig självbild och självkänsla, bristande nätverk, svårigheter att behålla vänner, depression, ilska, destruktiva livsval, låga förhoppningar om framtiden med mera.

Det enskilda barnet betalar priset för utanförskapet. Men också samhället i stort, då det sociala utanförskapet leder till ökade kostnader för samhället genom exempelvis ökat tryck på hälso- och sjukvård, specialundervisning i skolorna samt sociala kostnader.

. En av grundtankarna i barnkonventionen är att barn har fullt och lika människovärde och ska ha tillgång till sina rättigheter utan undantag eller diskriminering. 

Sverige efterlever inte barnkonventionen. Nu stundar snart en julhelg och vi vet att under dessa storhelger generarar många familjetragedier. Det är dags att Sverige tar ställning.

 

 

                                                   /imag0530.jpg

Alla barn och ungdomars rätt

8 sep 2017

Alla barn och ungdomar har rätt till sin barndom och att växa upp i trygghet och värdighet. Alla barn har rätt att vara älskade och respekterade  - oavsett social bakgrund. Alla barn har rätt att existera på lika villkor. 

B K R O Barn

 

                                            /h2.jpg

Snart stundar åter skolan.

6 aug 2017

Efter ett långt sommarlov, så närmar sig det nu skolstart. För många barn är det med efterlängtan och för andra barn är det med stor bävan som vi är inne i augusti månad. Skolan och lärandet är en livsviktig process i varje barns liv, men skolan kan också förstöra många barns liv. Just därför att de svenska skolorna uppvisar så stora brister, främst i det sociala omhändertagandet och förmågan och engagemanget att se de utstötta och utsatta barnen. Inkluderingsmodellen och tanken är inte alltid det bästa utifrån elevens perspektiv. Om detta kommer vi att debattera under augusti månad. Vi anser att inget barn skall behöva gå till skolan med ångest och bävan, att skolan skall klara av att synliggöra alla osynliga barn.

 

 

                                               /imag0357.jpg

De ökade klassklyftorna skapar större barnfattigdom.

24 jul 2017

Inkomstgapet ökar mellan de ekonomiskt mest utsatta barnen i Sverige och de som lever i familjer med genomsnittsinkomster. Nya siffror visar att situationen i Sverige är långt värre än i de nordiska grannländerna.

Det är Unicef som i en rapport jämfört klyftorna mellan de tio procent barn som är mest utsatta i samhället med de tio procent som representerar ett genomsnitt. Man har studerat barns situation inom fyra områden: inkomst, utbildning, hälsa och välbefinnande.

 

När det gäller alla dessa områden sammantaget visar sig Sverige hamna på 23:e plats av 35 jämförda länder. 23:e plats är långt efter de nordiska grannländerna som ligger i topp. Under Sverige ligger länder som Turkiet och Israel. Det är mycket allvarligt att klyftorna i Sverige ökar, och att många barn halkar efter och hamnar i ett socialt utanförskap där de riskerar att fastnaDet är mycket allvarligt att klyftorna i Sverige ökar, och att många barn halkar efter och hamnar i ett socialt utanförskap där de riskerar att fastna. 

Rapporten visar att klyftorna mellan olika barngrupper har ökat i flera länder. Det gäller också Sverige, som fallit långt ner efter att tidigare ha placerat sig högt upp på listan. När det gäller ekonomisk utsatthet hamnar Sverige på plats 16 av 41 jämförda länder. Värre blir det när man ser till utbildning: genomsnittselevens nivå när det gäller läsförståelse, matematik och naturvetenskap vid 15 års ålder. Här ligger Sverige under medel bland OECD-länderna, plats 29 av 37.

Ojämlikheten när det gäller barns hälsa ökar i de flesta länder. Men i Sverige uppger nästintill vart femte barn i åldern 11-15 år att de har dagliga psykosomatiska hälsoproblem som huvudvärk och illamående. Det är en högre andel än i övriga skandinaviska länder. I samtliga länder mår flickor överlag sämre än pojkar.

När det gäller kost finns en liten ljuspunkt: Den värst utsatta gruppen barn äter i dag något mer frukt och grönsaker än tidigare. Men i övrigt har försämring skett på alla fält.

Enligt statistiken är de andra nordiska grannländerna bättre än Sverige på att utjämna inkomstskillnader med olika grupper, till exempel med hjälp av bidrag. Men sett till den stora majoriteten barn, i förhållande till deras ekonomiska situation, ligger Sverige tillsammans med Norge och Schweiz mycket bra till.

Sverige har tagit emot många fler flyktingar än övriga nordiska länder. Det kan ligga bakom den växande klyftan mellan den breda massan och den andel barn som lever under de mest ekonomiskt ansträngda förhållandena.

– Invandringen har viss betydelse. En del av de barn som befinner sig i riskgrupper har invandrarbarkgrund. Men det är inte hela förklaringen utan  det handlar om social- och skattepolitik och om de politiska beslut som har fattats.

Unicef varnar för att de ökande klyftorna på sikt kan få långtgående effekter för det svenska samhället.

– De barn som är mest utsatta i samhället drabbas på så många olika sätt av att inte få tillgång till sina rättigheter. Följderna för barnet kan bli avbruten skolgång, missbruk, kriminalitet och arbetslöshet, och det är därför viktigt att politiker och beslutsfattare tar till sig de här oroväckande resultaten.

Detta är heller ingen nyhet för oss på B K R O Barn, vi har sett den tydliga trenden som ger barnen i vårt land mycket ojämlika villkor och förutsättnigar att växa upp i.

 

                                             /h2.jpg

← Äldre inlägg

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)