B K R O Barn

för utsatta barn och ungdomar

Blogg

Sida 2

RSS

Barnfattigdom

2 Mar 2023

 

Relativ fattigdom betyder att barnen lever i familjer som har en inkomst på under 60 procent av medianinkomsten i landet. Tillståndet brukat ibland även kallas låg ekonomisk standard. Enligt SCB låg medianlönen i Sverige på 32 400 kronor i månaden år 2020, med en liten skillnad mellan kvinnor och män.
Allt fler barn i familjer som lever i fattigdom. Med barn som lever i fattigdom menar vi både den situation som innebär att barn på grund av familjens knappa ekonomiska förhållanden riskerar att hamna i ett socialt utanförskap, och situationen för barn som lever i familjer som inte klarar basbehov som mat, hyra och räkningar.
Många barn som växer upp i fattigdom hamnar i kläm på ett sätt som de inte själva kan påverka. Knappa ekonomiska förhållanden kan leda till en känsla av ensamhet och otrygghet som kan leda till att barn eller familjer isolerar sig.

Det finns flera internationella definitioner av fattigdom, men definitionerna är inte alltid användbara för Sverige. Med barn som lever i fattigdom menar vi är barn vars föräldrar regelbundet är i behov av akut ekonomiskt stöd för att kunna ombesörja familjens basbehov, som mat, hyra och el. Vi menar också barn som riskerar att hamna i ett socialt utanförskap, på grund av familjens knappa ekonomiska förhållanden.

Till exempel genom att inte kunna delta i fotbollsträningen eftersom skor och medlemskap i klubben kostar för mycket, att inte kunna hänga med kompisarna på bio, ta en fika på stan eller gå på klasskompisens kalas – barnet hamnar snabbt utanför den sociala gemenskapen.

Relativ ekonomisk utsatthet, även kallat ”relativ fattigdom”, definieras som att ha en inkomst under 60 procent av medianinkomsten, enligt Socialstyrelsen. Det innebär exempelvis att barn till föräldrar med försörjningsstöd anses leva i relativ ekonomisk utsatthet. 

Barn påverkas av föräldrarnas oro för ekonomin och den osäkerhet som det innebär att leva utan marginaler – det är något som gör sig ständigt påmint hos barnet och begränsar barnets vardag och sociala liv.

Absolut ekonomisk utsatthet, även kallat ”absolut fattigdom”, definieras internationellt av bland andra Världsbanken som en inkomst under 2 amerikanska dollar om dagen. Det är svårt att applicera i Europa. Därför mäter man inom EU förutom relativ ekonomisk utsatthet även absolut ekonomisk utsatthet utifrån en lista med basbehov som för barn bland annat handlar om att ha tillgång till minst ett par vinterskor och ett par sommarskor, tillgång till frukt, grönsaker och protein varje dag.

Att växa upp i fattigdom begränsar möjligheterna till utbildning, god hälsa, fritidsaktiviteter och senare även etablering i arbetsliv och vuxenliv. Barn och unga kommer att fara väldigt illa av först pandemin och sedan en djup lågkonjunktur. Därför är det väldigt viktigt att sätta fokuset på barnens mående och välbefinnande först. 

// B K R O Barn

Barnsoldater i gängkrigen

13 Feb 2023

Vad är det som pågår? Ja, det är nog många som svär av ilska och förtvivlan när de läser alla pushnotiser om nya våldsdåd runtom i Sverige. Värst är läget i Stockholm. Man skulle kunna tala om ett skifte. Det vi ser nu är en mer brutal utveckling som har krupit ned i åldrarna.

Juristen Evin Cetin talar i sin bok ”Mitt ibland oss”  om narkotikans barnsoldater. I ett av världens rikaste och fredligaste länder har vi fått en generation pojkar, ofta bara 11-12 år gamla, som rekryteras in i narkotikahandeln. De handskas med droger, pengar – och tunga vapen. 

Det brukar dröja ända upp till 25–årsåldern innan de delar i hjärnan som möjliggör konsekvenstänkande är helt färdigutvecklade. Vad som kan ske när unga, ofta narkotikapåverkade, killar springer runt med automatkarbiner är inte svårt för oss vuxna att räkna ut. Sverige är inte Kongo-Kinshasa eller Sudan, men parallellerna förskräcker.

Senaste exemplet skedde i Stockholmsförorten Skogås där en 15-årig pojke sköts till döds på en sushirestaurang. En annan 15-årig pojke är häktad i sin frånvaro på sannolika skäl för mord. Sedan tidigare sitter också en 17-åring häktad misstänkt för medhjälp.

Dådet kan kopplas till den våldsspiral som eskalerat i Stockholm sedan mordet på en kriminell nyckelfigur på juldagen. 

Förra året sköts 30 personer till döds i huvudstadsområdet. Vi är bara i början av februari men redan har fyra personer skjutits ihjäl, tio bomber detonerats och minst 15 skjutningar ägt rum. Egentligen började den dödliga rivaliteten mellan kriminella gäng i Stockholm 2015. Sedan dess har gängen blivit fler men våldet gått upp och ned. Skillnaden i dag är att de kriminella blivit betydligt yngre. Den senaste månaden har minst 19 personer häktats och av dem är tio stycken ännu inte myndiga. Det svenska rättsväsendet är byggt för ett annat samhälle. Kriminella var vuxna och människor vågade vittna. I dag är fängelserna fullbelagda med unga brottslingar.

Sverige behöver ta ett omtag och skapa mer anpassade ungdomsanstalter. Kommunernas HVB- och SiS-hem är både dyra och ineffektiva. Samhällets misslyckande är totalt på det här området. Socialtjänsten måste kliva in och hjälpa familjer tidigt. Om nödvändigt bör barnen få systematisk behandling i familjehem snarare än på institutioner som närmast fungerar som brottsuniversitet i dag.

Någonting måste göras omedelbart, även om långsiktiga lösningar, är det vi måste sträva efter. Rekryteringen av barnsoldater måste stoppas till varje pris. 

Lågkonjunkturen skördar många offer

25 Jan 2023

 

Allt sedan pandemins början 2020, har livet blivit svårare i Sverige och övriga omvärlden. Väldigt snabbt stod det klart för många, att landets och länders ekonomier blev viktigare än människoliv. I Sverige infördes visserligen pandemilagar, men man stängde aldrig ner samhället, mest i rädsla för de ekonomiska konsekvenserna för landet.

Hur rätt eller fel Sveriges hantering av pandemin var, kommer det att tvistas om årtionden fram. För onekligen har Sverige drabbats hårt av pandemin, både i antalet döda och smittade, men också i de ekonomiska konsekvenserna av pandemin. Arbetslösheten har ökat, konkurserna har ökat. Men även den fysiska och psykiska hälsan har påverkat befolkningen. 

Lågkonjunkturen, som absolut inte är en följd av Ukraina kriget, utan snarare en reaktion på pandemin, påverkat i stort sett landets alla invånare. Matpriserna har ökat med många procent, vilket gör att hushållsekonomin blir oerhört ansträngd.  Därtill de kraftigt höjda elpriserna , som i sin tur är ett resultat av kriget mellan Ukraina och Ryssland. Detta gör att människor blir ännu mera sårbara i sin vardag.  Människor som redan lever under ansträngda förhållanden får det ännu svårare. 

Förenklat kan man påstå att efterdyningarna av pandemin är lågkonjunkturen, som kommer att skörda många nya offer i sin väg! 

Våldsspiralen kommer tyvärr att öka med den ekonomiska desperationen. Nya och svårare levnadsvillkor, skapar ansträngda relationer och ansträngda familjer. Men fysisk och psykiskt våld kan aldrig ursäktas, inte ens i ekonomiskt bistra tider.

//Ally

B K R O  Kraft Force

Barnens vilja i umgänget måste respekteras

15 Jan 2023

Vi har skrivit tidigare om huruvida det är rätt av familjerätten att döma barn till umgänge med pappor som har en historik av våld och övergrepp mot barnen och deras mammor. Vi har läge kritiserat det svenska rättssamhället hållning när principen umgänge till varje pris, nästan alltid råder. Frågan som då blir relevant är, vilka signaler ger detta barnen men också mödrarna? Barn växer upp med ilska, vanmakt och väldigt lite tro på det svenska samhället.

I veckan mördades en liten pojke i Luleå, då pojken tvingades till umgänge med fadern, trots att domstolen konstaterat bristande omsorgsförmåga. Varje dag tvingas ett okänt antal barn till umgänge med vuxna som de är rädda för och med rätta. 

Exemplen från verkligheten är många och skräckinjagande. Barn tvingas gång på gång till umgänge, oavsett vad som ligger till grunden till att barnet inte vill träffa sin pappa. Mamman har i vissa fall kunnat dödats av pappan, ändock dömer domstolen till umgänge, barn och mammor kan ha haft svåra och våldsamma levnadsförhållanden med mannen och pappan, ändå tilldöms pappan umgänge med sina barn. 

Detta är ingenting annat än ett livsfarligt systemfel i det svenska samhället!

Våldet får dessutom långsiktiga konsekvenser. Unizon redovisar att 9 av 10 unga vuxna som tvingats till umgänge som barn, lider av långvariga psykiska men. Barn vittnar att domstolarna aldrig lyssnade på dem, ofta fick de aldrig ens sin röst hörd. 

I Sverige är det domstolar som som beslutar om tvångsumgänge mot barns och mammors uttryckliga vilja. Domstolar som ironiskt nog inte ofta träffar ens det enskilda barnet. Principen umgänge till varje pris råder, där jämställdheten skall råda oavsett bakgrund. Detta gigantiska systemfel, har förstört många barn och kvinnors liv!

I en perfekt värld, mår självklart barnen bäst av att ha umgänge med bägge föräldrarna. Men denna princip kan inte gälla för barn som utsätts för våld och övergrepp, eller tvingas uppleva våld och övergrepp mot sin mamma.

Vi ställer oss bakom följande punkter:

# En förälder som är dömd för upprepat våld eller allvarligt våld mot barnet eller närståendetill barnet skall automatiskt förlora vårdnaden om barnet.

# Umgänge skall aldrig ske då en förälder är dömd för våld mot barnet eller närstående till barnet.

# Umgänge skall aldrig ske då förälder och barn är placerade på skyddat boende, eller har andra skyddsinsatser från samhället.

# Domstolar skall ha meddelandeplikt och själva behöva tala om för barnet att de dömer till tvångsumgänge och motivera varför.

- Det är hög tid att stoppa tvångsumgänge nu. Det handlar om kvinnor och barns liv.

// B K R O Kraft Force 

Papperslösa barn och ungdomar

9 Jan 2023

Dina rättigheter för dig som är under 18 år.

Kommunen har ansvar för att hjälpa och
stödja de barn som befinner sig i kommunen. Detta ansvar gäller oavsett varför
barnet är där. FN:s Barnkonvention är
tydlig. Alla barn har samma rättigheter. Det
betyder att ett barn utan uppehållstillstånd
har samma rättigheter som ett barn med
uppehållstillstånd.
Det innebär också att papperslösa
barn har rätt till sjukvård och skola
på exakt samma sätt som andra
barn i Sverige.
Barn har även rätt till boende av kommunens socialtjänst. Samtidigt är det bra
att veta att socialtjänsten måste berätta
var du finns om de tillfrågas av polis,
Migrationsverket, en migrationsdomstol,
Migrationsöverdomstolen eller regeringen. 

Dina rättigheter för dig som är över 18 är.

Kommunen har ansvar för att hjälpa och
stödja de barn som befinner sig i kommunen. Detta ansvar gäller oavsett varför
barnet är där. FN:s Barnkonvention är
tydlig. Alla barn har samma rättigheter. Det
betyder att ett barn utan uppehållstillstånd
har samma rättigheter som ett barn med
uppehållstillstånd.
Det innebär också att papperslösa
barn har rätt till sjukvård och skola
på exakt samma sätt som andra
barn i Sverige.
Barn har även rätt till boende av kommunens socialtjänst. Samtidigt är det bra
att veta att socialtjänsten måste berätta
var du finns om de tillfrågas av polis,
Migrationsverket, en migrationsdomstol,
Migrationsöverdomstolen eller regeringen. 

DU HAR RÄTT TILL DEN VÅRD
SOM INTE KAN ANSTÅ / VÄNTA.

• Akutsjukvård
• Vård och behandling av sjukdomar/skador där väntan kan få
allvarliga följder
• Vård som kan motverka ett mer allvarligt sjukdomstillstånd
• Vård för att undvika mer omfattande vård och behandling
• Hjälpmedel vid funktionshinder
• Psykiatrisk vård
• Mödrahälsovård
• Preventivrådgivning
• Vård vid abort
• Smittskyddsinsatser
• En hälsoundersökning (om du inte redan fått en)


Du har även rätt till tolk och sjuktransport när det behövs. Vård för personer med särskilda behov, som
utsatts för tortyr, allvarliga övergrepp eller trauma, ska bedömas med särskild omsorg. 

JURIDISK RÅDGIVNING


Om du har fått avslag på din asylansökan och beslutet har vunnit
laga kraft – vilket händer om du och ditt biträde inte har överklagat
ett negativt beslut eller om du har fått avslag från Migrationsverket,
Migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen – menar myndigheterna att du ska återvända till ditt hemland. Migrationsverket
kan hjälpa dig med planering av resan. Om du känner att du inte
under några förutsättningar kan återvända till ditt hemland finns
det enbart en sista möjlighet – att ansöka om verkställighetshinder. Det är möjligt när det har hänt något nytt i ditt ärende som
Migrationsverket inte redan känner till.

HAR DU UTSATTS FÖR BROTT?


I Sverige är det inte olagligt att sälja sex men det är olagligt att
köpa sex av någon. Om du har du tvingats sälja sex eller göra
något som är brottsligt, kontakta regionkoordinatorerna.


Om du själv har utsatts för brott bör du kontakta polisen på 11414
eller socialtjänsten som kan erbjuda stöd och hjälpa dig att anmäla
brottet till polisen. Det kan vara bra att känna till att det finns en
risk att du i mötet med polisen sätts i förvar om du har ett av/utvisningsbeslut. Om du är under 18 år är den risken inte lika stor.
I en akut situation, när du behöver hjälp omedelbart, ska du alltid
ringa 112.

 

Ett Gott Nytt År 2023

31 Dec 2022

Vi på B K R O önskar er alla ett riktigt gott nytt år.  Var rädda om er!

 

// B K R O Kraft Force

Jul och nyårshelgerna skapar många tragedier

31 Dec 2022

Vi har skrivit om detta många gånger, och det handlar om tidpunkterna som kvinnor och barn är mest sårbara, med största risken att utsättas för våld.  Det handlar om jul och nyårshelgerna, påskhelgen, midsommaren, semestern och andra religioners olika högtidsstunder. Det är under dessa familjesammankomster som kvinnorna och deras barn, löper största risken att utsättas för våld, ibland med dödlig utgång.

Dessa helger är för många långt ifrån den uppmålade idylliska bilden av familjegemenskap som genomsyras av kärlek och respekt för varandra. För många är helgerna ångest, vanmakt och fysiska och psykiska kränkningar av andra familjemedlemmar. Inga kvinnor och barn förtjänar någonsin våld, hat och kränkningar. 

Vi är mycket medvetna om att ni finns därute och vi finns tillgängliga dygnet runt. Vid våld, tveka aldrig att söka hjälp. Fysiskt och psykiskt våld är förbjudet!

// B K R O Kraft Force, Barn och Kvinnorätts Organisationen

Svårare tider för barn och unga

25 Oct 2022

Vi har under några år levt i en mycket exceptionell tid, 2020 kom Coronapandemin som härjade över hela världen. Väldigt många människor drabbades, såväl fysiskt som psykiskt men också ekonomiskt. Framförallt miste väldigt många människor livet i pandemin, och om pandemin har vi också haft en serie. Fortfarande härjar coronan, men vaccin finns och dödsfallen är mindre. I coronans fotspår kom den ökade psykiska ohälsan som oftast var oron inför framtiden. Även en ökad arbetslöshet, där många industrier och företag gick i konkurs. Den ekonomiska osäkerheten var ett faktum.

I vintras började också Rysslands invasion av Ukraina, ett krig i Europa, där miljontals människor tvingats fly för sina liv. Med kriget kom EU att dras in genom olika eonomiska bojkotter mot Ryssland. Som i sin tur svarade med att strypa gasen och energin till Europa...

Just dessa två stora världhändelser, är också det som påverkar världen nu, men också vårt land. Vi har fått kraftigt ökade matpriser, från 50-150% ökning av livsmedelspriserna. Vi har också den extremt höga energipriserna, som framförallt drabbar södra Sverige. Även bränslepriserna ökar, och med detta ökar också resekostnaderna dramatiskt. 

Så alla hushåll i Sverige kommer att känna av denna lågkonjunktur, vissa mer och andra mindre. För barn och unga i ekonomiskt svagare familjer, kan det slå väldigt hårt. Barn som växer upp i fattigdom, får sämre hälsa och utbildning, saknar fritidsaktiviteter och lever under mer otrygga förhållanden än andra barn. En fördjupad fattigdom med ökade klyftor mellan olika grupper av barn, leder till att
barn hamnar i utanförskap och tvingas växa upp i samhällets marginaler.

Om dom ökade klassklyftorna och hur hårt det slår mot vissa barn och unga, tänkte vi ta upp i nästa vecka.

B K R O Barn

 

Ekonomiskt sämre tider

6 Oct 2022

 

 

Efter en väldigt svår pandemi som fortfarande inte helt lämnat oss, så kommer nu konsekvenserna av denna. Man talar om de socioekonomiska konsekvenserna av pandemin. Allt fler barn och vuxna får problem med psykiskt illamående, mycket till följd av oron i pandemin, men också de ekonomiska konsekvenserna av pandemin. Såsom allt fler konkurser, ökad arbetslöshet och med detta en ökad osäkehet kring den egna livssituationen. 

Vi har också ett allvarligt krig i vårt närområde, som inte bara hotar Europas säkerhet, utan genom EUs sanktioner, har livsmedelspriserna ökat rejält, för att inte tala om energipriserna. Just priserna på livsmedel, var redan på väg upp innan kriget I Ukraina startade.

Så med det sagt, går vi nu en mycket osäkrare framtid till mötes.

Redan ekonomiskt utsatta grupper kommer att få det ekonomiskt mycket sämre, men även andra grupper i samhället, som tidigare klarat sig bra ekonomiskt, men som på ett eller annat sätt drabbats av pandemin. Boendekostnaderna beräknas rusa i höjden, liksom inte minst energikostnaden. Men detta beror också lite på var du bor i landet. I norr har man överskott på energi, och där kommer man inte att märka lika mycket av det skenande elpriset. Medan man däremot i södra Sverige redan nu upplever väldigt stregrande elpriser. Kostnader för vattnet kommer också att stiga, då vattnet värms upp av energi. 

Antalet vräkningar ökar åter och dom väntande hyreshöjningarna tillsammans med de höga elpriserna, kommer att skapa ännu större ekonomiska klyftor.  Där återigen, kommer de utsatta grupperna att drabbas hårdast, men alltfler grupper kommer att drabbas. Vi står ännu bara på kanten till den ekonomiska katastrofen.

Många grupper kommer att drabbas redan i inledningsskedet, såsom de ensamstående föräldrarna och deras barn. Långtidssjukskrivna, människor som lever på a-kassan men också de som uppbär försörjningsstöd. Men krisen kommer definitivt inte att stanna där.

I denna lågkonjunktur drabbas barnen också svårt, tuffare levnadsförhållanden skapar också större utsatthet men också osäkerhet. I en serie som börjar idag, kommer vi veckovis, att ta upp olika sidor av den ekonomiska krisen som vi befinner oss i. 

// B K R O Kraft Force - B K R O Barn

   2022-10-06

 

 

En analys av valresultatet

12 Sep 2022

                               /af14f636-6866-45b9-aae5-aa7199b80d0d.jpg

Dagen efter valnatten har kommit, ljuset lyser klart och även valresultatet. Det blir med all sannolikhet ett regimskifte. Det ser ut som en ny regeringskonstillation, på svagaste möjliga grund kommer att ta form. En minoritetsregering ledd av Moderaterna, Liberalerna och KD. Där det är SD som faktiskt är garanten för att ens detta regerings underlag skall kunna formas. 

I den politiska debatten är det viktigt att alltid ha respekt för sina motståndare, för inom politiken så har sanningen, eller definitionen av sanningen två sidor. Detta beror nturligtvis på den politiska åskådningen som man har. Och under detta val så glömdes verkligen ideologin bort, det kom att handla om sakfrågor och indirekt även om rädsla.

Därför var alla politiska partier förlorare i år, utom SD. Även socialdemokraterna gick fram, trots en urusel pandemipolitik, och en misslyckad och stundtals förlamande politik gällande integrationen liksom inte minst rättsfrågorna. Man har inte lyckats bryta framförallt gängkriminaliteten. Men jag tror också att socialdemokraterna har kunnat hämta upp sig till viss del med bytet av partiledare. Det är min uppfattning att Magdalena Andersson är just vad socialdemokraterna behöver, hon blir en samlande och enande kraft och hon blir på många vis en landsmoder och känns inte minst statsmannamässig och är väldigt lätt att gilla. Hon har blivit allt det som socialdemokraterna verkligen behöver och jag är övertygad om att Magdalena Andersson är socialdemokartins andra chans... Det är bara beklagligt att inte Stefan Löfven avgick tidigare, för då hade socialdemokraterna haft en mycket större chans.

Moderaterna kom heller inte att göra det valet som man önskade, man blev inte ens det största partiet utan SD, därmed sagt kommer också en minoritetsregering att överleva enbart på stödet från SD. Frågan är, om verkligen SD kommer att nöja sig med att vara ett stödparti? KD gjorde heller inget bra val, och i SVTs valstudio menade Bush att dom valt att stå tillbaks till följd av Kristerssons regeringsalternativ. Detta var ytterst märkligt, då ett starkt regeringsunderlag hade mått bra av ett starkt valresultat även av KD. Moderaterna vann mycket på rättsfrågorna och folkets vanmakt gällande gängkriminaliteten. Men även det faktumet att Moderaterna alltid mer eller mindre varit hela det konservativa blocket. Även som politisk motståndare, har jag stor respekt för de konservativa värderingarna som Moderaterna alltid repressenterat...

Men nu har den politiska maktkartan ritats om efter valresultatet. Jag tror fullt och fast på att Sverige demokraterna vann mest av allt på det sk "påskupproret". Där det blev mycket tydligt hur segregerat det svenska samhället verkligen är. Där motsättningar kom upp till ytan och blev väldigt tydliga. Genom rädsla och genom missnöje, kunde Åkesson växa. I partiledarutfrågningen som SVT gjorde, så tillstod Åkesson att om Sverige hade haft en fungerande integrationspolitik, så hade aldrig SD funnits. Detta i sig är ett misslyckande för alla politiska partier. Sedan tror jag också att de sociala medierna och de yngre generationerna också var en stor makt och plattform i valet, som framförallt kom att gynna SD. 

Vidare så går det inte att komma ifrån att flertalet partier ändrat den politiska kursen i deras migrationspolitik, till följd av SD. Dessa partier är Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna. 

När det gäller Centerns valresultat, så gjorde även de ett sämre val. Jag tror att Lööf tappat vissa väljare till Magdalena och socialdemokraterna. Men framförallt tror jag också att det  handlar om en ideologisk motsättning. Det "gamla" gardet av kärnväljare kan och vill supporta ett konservativt block, medan den moderna väljaren kan välja Lööf för att hon är en ideologisk motståndare till Åkesson. Skulle Lööf avgå under den här mandatperioden, skulle motsättningarna bli uppenbara. Jag tror att en orientering till det konservativa blocket, skulle innebära att centerpartiet kommer att minska. Men just nu är centerpartiet och Lööf en viktig garant för för vår demokrati.

Miljöpartiet tror jag överlevde och växte, mest av allt av taktiska röster. Jag hade önskat att det var på grund av att miljöfrågorna är så viktiga, men sorgligt nog har de fått en underordnad betydelse. Därför är det väldigt viktigt att man skapar en stark profilering på sina frågor. Och att man blir starkare i opposition. 

Även Liberalerna, tog sig in i riksdagen igen, trots att de så sent som i våras varit uträknade. Man gjorde en stark upphämtning, även om många röster som hos miljöpartiet var taktikröster, eftersom bägge sidorna också är beroende av att dom finns kvar i riksdagen. Sedan har också den tillförordnade partiledaren gjort ett bra jobb, och han har visat sig mycket folklig!

Vänsterpartiet minskade också från tidigare valresultat, men även dom kan växa sig starkare i opposition. Men i mina ögon så är dom SDs första motståndare. Även där har partiledaren visat sig mycket stark och har profilerat många viktiga kärnfrågor. 

Min uppfattning är att oppositionen har allt att vinna på att SD har vuxit sig starka, ett starkt ytterhetsparti, ger allt som oftast en stark och enad motståndare. Men just nu, i det krassa dagsljuset, dagen efter valnatten, så är vi alla förlorare tyvärr. Utom just SD. 

En utopi vore, om vi fick till en stark samlingsregering, eftersom vi går mot oerhört oroliga tider. Lågkonjunktur, krig i vårt närområde och inte minst en ökande inflation och arbetslöshet. Skenande mat och elpriser.  Kanske står vi inför den värsta tiden efter krigstiden. För vi behöver enighet och samling kring Sveriges bästa. Men detta kommer dessvärre icke att ske.

Vi behöver ett land i mångfald och vi behöver ett land där alla inkluderas och där alla människor ges samma förutsättningar, oavsett bakgrund. Vi behöver också ett samhälle som värnar om de mest utsatta. 

2022-09-12

Zelda Boudine Strömbäck

 

 

Glad Midsommar

24 Jun 2022

                              /swedish-midsummer-cake-with-berries-and-cream-lavender-and-lovage.jpg

 

Vi på B K R O Kraft Force, vill passa på att önska er alla en Glad Midsommar

och en riktigt skön sommar.

Sommarlov

23 Jun 2022

                                    /portrait-of-christ-.jpg

Äntligen är det sommarlov, ingen skola , inga läxor och inga tidiga morgnar. Friheten är total, långa sovmorgnar , vackert och varmt väder, bad och grillning. Och ofta också semester! För många barn och unga är sommaren den bästa tiden, ja det är den oftast för vuxna också.


Men för alla barn och vuxna är inte sommaren den bästa. Barn och unga som som lider av psykisk ohälsa kan få det jobbigare under sommaren, för Sverige stannar under sommaren och vårdkontakter kan vara svårare att nå. Vissa lever också i missbrukarfamiljer, och där kan sommaren och gemenskapen utebli, och närvaron kan istället bli en trigger för olika former av tragedier. Alla familjer har heller inte ekonomier för semestrar och andra olika aktiviteter för barnen. Alla dessa olika faktorer spelar in, hur sommaren kommer att bli.


Utsatta barn kan också söka sig till olika gruppkonstellationer, för att överhuvud taget bli sedd. Gruppen stärker oftast en svag individ och i gruppen och genom gruppen blir man någon.
Därför ligger det i samhällets ansvar, att anordna olika aktivteter för alla barn och unga som behöver det. Det skulle också vara väldigt bra om många av fritidsaktiviteterna kunde vara kostnadsfria. På detta vis, utjämnas också de sociala skillnaderna mellan barnen.


B K R O Barn, hade fram till pandemin olika fritidsaktiviter varje sommar, men också året om. Dessa aktiviteter kommer att tas upp till sommaren 2023. Men redan i höst börjar biokvällarna och aktiviteter på höst, sport och påsklov.
Men från oss alla på B K R O Barn önskar vi alla er ett underbart sommarlov. Var rädda om varandra och njut av sommaren, solen och friheten.
- Skulle sommaren mot förmodan inte vara så bra, är ni välkomna att kontakta oss. För vi finns här hela sommaren!

B K R O Kraft Force och B K R O Barn

En krönika om det oförsvarbara våldet

17 Apr 2022

                            /0e4307cc-29d1-45a5-a4b3-6c997d3c6e80.jpg

Vi har i en längre artikelserie analyserat gängkriminalitetens konsekvenser på det svenska samhället. Orsakerna men också konsekvenserna som detta har både kortsiktigt men framförallt långsiktigt. Orsakerna är bland annat en kapitalt misslyckad integrationspolitik, där människor i vårt samhälle inte får likvärdiga chanser.

Missnöjet och hopplösheten är stor hos de unga och gängkriminaliteten är en snabbare väg till framgång och framförallt pengar. Där lojaliteten i gruppen är lika med överlevnad. Där denna tystnadskultur, gör polisarbetet  näst intill omöjligt.

Konsekvenserna blir vi och dom. Rädslan och fördomarna byggs på, och vårt mångkulturella samhälle hotas i grunden. Detta kommer med all sannolihet att bli den största utmaningen Sverige stått inför, sedan andra världskriget. Vi har ett ödesval och fel majoritet innebär katastrofala konsekvenser för vårt mångkulturella samhälle.

När så de våldsamma upploppen startade på skärtorsdagen i Linköping, vidare till Norrköping och flera andra städer i Sverige under påskhelgen, så har det resulterat i att vårt samhälle blir än mer hotat. Orsaken till de startade upploppen var en dansk högerextrem politiker, Rasmus Paludan, vars ambition var att resa genom Sverige för att bränna Koranen. Hans hela syfte var faktiskt provokation och massans reaktion. Tyvärr gick allt enligt hans planer, reaktionerna var omedelbara. Och dessa var våldsamma och fasansfulla. För det är aldrignågonsin försvarbart att använda våld.

Detta är också den heliga månaden Ramadan, där frid och fred är det viktigaste budskapet. Paludans provokationer förtjänade inte mer än en axelryckning. Hans teorier och hans främlingsfientlighet delas av få, och han är obetydlig i politiska sammanhang. Men upploppen som följde honom i spåren, ger honom makt. För detta är det kaos som han eftersträvade att skapa.

Det är också viktigt i detta sammanhang, att komma ihåg, att islam är en fredfull religion! Och att använda religionen som en förevändning till att använda detta massiva våld är helt felaktigt. För människorna i upploppet lyckades med det omöjliga, att bli sämre människor än den Paludan själv är. Bristen på respekten för polisen och rättssamhället är helt borta. Framförallt blottades hatet och det faktumet att hela vårt samhälle håller på att krackulera. 

Stenar kastades, bilar antändes, poliser angreps och bilder och videor på sociala medier  cirkulerar, som visar hur flera av ungdomarna står på polisbilarna och skriker hatiska ord. Våldet och hatet var för stort, och detta kommer att få långtgående konsekvenser är jag rädd för. 

Detta är en förnedrande bild av Sverige som har förlorat kontrollen! Allt detta spelar de starka högerpopulistiska krafterna i händerna, inte minst alliansen som verkar för ett regimskifte. Statsminister Magdalena  Andersson har ett tufft läge, hon måste ena folket så att främlingsfientligheten inte får en grund att stå på. Hon måste vidare besegra även gängkriminaliteten. Segregationen måste bekämpas, för läget är skarpt nu. Straxt innan påsk visade nya opinionssiffror att SD backade , men dessa upplopp kommer med all sannolikhet att ge dem vind i seglen igen. Vi måste våga ta en samhälls debatt nu, innan det blir försent!

B K R O Kraft Force

/ Annah Ally Boudine

   2022-04-17

 

Reflektioner av ungdomar om gängkriminalitet.

21 Mar 2022

                               /black-and-white-roses-1.jpg

Kriminaliteten uppstår på grund av de olika skillnaderna i samhället. Främst mellan rika och fattiga och där staten prioriterar bort dom drabbade områdena, och istället väljer att utveckla de lugna områdena till ännu tryggare områden. Och det skapar kaos i de andra utsatta områdena där kriminaliteten inte får ett slut.

Människor man umgås med och ens förebilder, har en väldigt stark inverkan på hela ens framtid och mest av allt hur man blir som person. Därför är det viktigt att man även som förälder ser till att ens barn är runt är runt omkring bra människor med bra förutsättningar och med mål i livet. Citatet "säg mig vem du umgås med och jag skall säga vem du är" stämmer.

I utsatta områden är vapen och droger något som glorifieras av de gängkriminella och det speglas till de yngre barnen i området. Pengar, droger och vapen är makt i ett sådant samhälle, alla krigar för att vara bäst, om det finns någon som har mer makt än vad man själv har, då ser man till att den personen försvinner från marknaden, dvs skjutning, mord.

I utsatta områden är det ganska ofta som barn ser skillnader mellan de som har pengar och mindre pengar . Vilka som bor på finare områden och som har råd med vad de vill. Man vill bli som dem, men oftast har barnen invandrarbakgrund och där föräldrarna inte ens kan svenska eller är integrerade.

Men man kan inte komma in i samhället, om int samhället inte släpper in en och accepterar en i samhället. Då blir det stora skillnader i samhället. Och barn som upplever det försöker att ändra på det genom att tjäna pengar på egen hand. Oftast börjar de driva en försäljning av droger med sina vänner, som också är i samma situation. Oftast börjar de själva att ta droger och fastnar i en ond cirkel.

När man testar droger blir man beroende, tex om du testar att röka några gånger, så börjar du röka allt oftare . Och sedan blir det lättare att röka sådant som är olagligt, och efter det är stegen väldigt små.

Resultatet av det blir att man struntar i skolan och fokuserar allt mer på kriminella aktiviteter. Man kan hoppa av skolan, eller komma på behandlingshem eller ungdomsvårdsanstalt. Sedan kommer man ut och den framtiden som finns och dom lättaste pengarna, är tyvärr kriminaliteten. 

 

Gängkriminaliteten, del 5

21 Mar 2022

                                   /be-confident-kd-murray-accountability-coach.jpg

B K R O Barn har samtalat med några ungdomar  och vi ställde dem några frågor som dom fick besvara. Det var undomar från en stad med hög gängkriminalitet med många skjutningar och det var från en större stad där man framgångsrikt lyckats bekämpa gängkriminaliteten.

Frågorna som vi ställde var följande:

1 )

Känner ni någon som är gängkriminell?

2 )

Finns det många i er bostadsområde som är kriminella eller som använder droger?

3 )

Finns det eller har det funnits gängkriminella i er skola?

4 ) 

Är ni rädda för dem som tillhör kriminella gäng?

5 )

Känner ni kompisar som mår dåligt? Har ni mått dåligt?

6 )

Har ni blivit erbjudna droger? Var i så fall?

7 )

Har ni kompisar eller klasskamrater som använder droger?

8 )

Hur ser ni på gängkriminella? Och vad har dom för rykte?

 

Svaren varierade , men då flera av  ungdomarna bor i ett segregerat område med hög kriminalitet och gängkriminalitet, så var svaret inte överaskande att man kände till flera gängkriminella i bostadsområdet. Men att man inte hade direkta kontakter med någon gängkriminell. I staden med mindre gängkriminalitet, var det överaskande svaret att man kände till flera gängkriminella.

Det har funnits elever med kopplingar till gängkriminalitet på allas skola, men man vet inte nu. Ungdomarna är heller inte rädda för de kriminella gängen.

Flertalet av de utfrågade kände andra unga som mådde dåligt och någon mådde själv också dåligt.

Inte helt oväntat, hade flera blivit erbjudna droger, men inte alla. En hade blivit erbjuden av äldre killar i skolan. En annan hade blivit tillfrågad på stan och en tredje på en fest.

Man kände också till fler som använde droger. Det var flera på skolorna som använde droger.

En del av ungdomarna tyckte det var häftigt med gängen, att många var imponerade av deras livsstil och deras pengar. Ungdomarna från de segregerade området, var mindre imponerade.

 

Sammanfattningsvis kan man säga att gänkriminaliteten verkar vara väldigt utbredd i vårt land och att det är flera faktorer, som verkar som grogrund för de olika nätverken.  Men den allra viktigaste orsaken är segregationen som är utbredd över hela Sverige. Man växer upp i ett orättvist samhälle , där människor inte ges lika förutsättningar. En del ungdomar vi har talat med, säger att dom blir dömda i förväg. Man ges inte rätten till lika förutsättnigar, och då talar vi kanske mest om boendesegregationen liksom skolsegragationen. 

Rätten till ett likvärdigt liv finns inte, och detta beror på den misslyckade integrationspoliken. Våra intentioner må ha varit väldigt goda, men segregationen är ett faktum som skapar stora problem i samhället. Utanförskapet och ilskan är en stor anledning till en mörkare väg.

- Nu försvarar vi inte på något sätt de gängkriminella och deras ageranden. Men vi ser en orsak och vi försår en viktig anledning i utanförskapet. Men det handlar också om deras behov av pengar, som gör att dom tappar all heder och moral. Och där jakten efter pengar men också hämnd, gör att man skjuter ihjäl varandra ursinningslöst. Och där det är de unga som rekryteras som bödlar. Det är en skrämmande känsla, när det är unga tonåringar som utan att blinka, kan skjuta ihjäl en annan människa, för en liten summa pengar som lika snabbt försvinner. 

Magdalena Andersson, sa i sitt tal när hon valdes till statsminister, att hon skulle vända på varje sten, för att komma till rätta med gängkriminaliteten. Än så länge märks inte detta, även om vi hoppas att hon kommer att lyckas. 

Det krävs gigantiska förändringar och det krävs också en förändrad inställning hos unga när det gäller gängkriminaliteten. Vi har en lång väg att gå, men allt är möjligt med ökad medvetenhet.

B K R O Barn

B K R O Kraft Force

← Äldre inlägg


Design By Pixelunion