Barnens vilja i umgänget måste respekteras

Vi har skrivit tidigare om huruvida det är rätt av familjerätten att döma barn till umgänge med pappor som har en historik av våld och övergrepp mot barnen och deras mammor. Vi har läge kritiserat det svenska rättssamhället hållning när principen umgänge till varje pris, nästan alltid råder. Frågan som då blir relevant är, vilka signaler ger detta barnen men också mödrarna? Barn växer upp med ilska, vanmakt och väldigt lite tro på det svenska samhället.

I veckan mördades en liten pojke i Luleå, då pojken tvingades till umgänge med fadern, trots att domstolen konstaterat bristande omsorgsförmåga. Varje dag tvingas ett okänt antal barn till umgänge med vuxna som de är rädda för och med rätta. 

Exemplen från verkligheten är många och skräckinjagande. Barn tvingas gång på gång till umgänge, oavsett vad som ligger till grunden till att barnet inte vill träffa sin pappa. Mamman har i vissa fall kunnat dödats av pappan, ändock dömer domstolen till umgänge, barn och mammor kan ha haft svåra och våldsamma levnadsförhållanden med mannen och pappan, ändå tilldöms pappan umgänge med sina barn. 

Detta är ingenting annat än ett livsfarligt systemfel i det svenska samhället!

Våldet får dessutom långsiktiga konsekvenser. Unizon redovisar att 9 av 10 unga vuxna som tvingats till umgänge som barn, lider av långvariga psykiska men. Barn vittnar att domstolarna aldrig lyssnade på dem, ofta fick de aldrig ens sin röst hörd. 

I Sverige är det domstolar som som beslutar om tvångsumgänge mot barns och mammors uttryckliga vilja. Domstolar som ironiskt nog inte ofta träffar ens det enskilda barnet. Principen umgänge till varje pris råder, där jämställdheten skall råda oavsett bakgrund. Detta gigantiska systemfel, har förstört många barn och kvinnors liv!

I en perfekt värld, mår självklart barnen bäst av att ha umgänge med bägge föräldrarna. Men denna princip kan inte gälla för barn som utsätts för våld och övergrepp, eller tvingas uppleva våld och övergrepp mot sin mamma.

Vi ställer oss bakom följande punkter:

# En förälder som är dömd för upprepat våld eller allvarligt våld mot barnet eller närståendetill barnet skall automatiskt förlora vårdnaden om barnet.

# Umgänge skall aldrig ske då en förälder är dömd för våld mot barnet eller närstående till barnet.

# Umgänge skall aldrig ske då förälder och barn är placerade på skyddat boende, eller har andra skyddsinsatser från samhället.

# Domstolar skall ha meddelandeplikt och själva behöva tala om för barnet att de dömer till tvångsumgänge och motivera varför.

- Det är hög tid att stoppa tvångsumgänge nu. Det handlar om kvinnor och barns liv.

// B K R O Kraft Force 

15 Jan 2023

/6d7b2d7a-77e0-4222-bbcb-f83b08f6cf6b.jpg

Välkommen till

 www.bkrobarn.eu

 

Som är en del av

B K R O Kraft Force

Barn och Kvinnorätts

Organisationen

Kraft Force

 

Välkommen

att besöka våra

andra hemsidor:

www.bkrokraftforce.me

www.bkro.eu

/6d7b2d7a-77e0-4222-bbcb-f83b08f6cf6b.jpg