B K R O Barn

för utsatta barn och ungdomar

Alla barn har rätt att leva på lika villkor.

För mig är det ett privilegium att få arbeta med barn, för just barnen är vår framtid och det är vår skyldighet att säkra barnen deras framtid. Framförallt, så är det vårt ansvar att låta barn existera sida vid sida och på lika villkor. Vi kan naturligtvis inte förändra en hel världs prioriteringar. Men vi kan kan göra vårt bästa för att ge barnen i Sverige drägligare levnadsförhållanden. För just nu börjar klassklyftorna åter att växa. Det är vidare en stor skillnad på att vara bemedlad och inte bemedlad. Om klassklyftorna och den nya fattigdomen, har vi tagit upp mycket på vår blogg och forum. 

Men sommaren som väntar framför oss om ungefär en månad, är inte en hägrande och lycklig tid för alla barn. För utanförskapet finns hos de som inte har pengar till exempelvis semester och enklare nöjen för barnen. Vidare är det också ett känt faktum, att familjekonflikter har en tendens att blossa upp under ledigheter. Sedan finns också alla barnen till missbrukande föräldrar, som i sin tur blir helt utlämnade till sina öden. Vi vet också av erfarenhet, att barnen alltid skyddar sina föräldrar. 

Med detta sagt, menar jag att vi som vuxna måste finnas ännu mera tillgängliga under dessa korta sommarmånader, det är både vårt ansvar och vår plikt. Vi måste vidare medverka till att barn ges samma möjligheter oavsett social bakgrund eller ekonomisk status. Dessa två hörnstenar blockerar ännu barnens möjlighet till att existera på lika villkor.

Detta ämne kommer vi att belysa varje vecka fram till sommarloven startar. 

 

// Zannah

10 May 2017


Design By Pixelunion